Emission measurement

Het is belangrijk bij industriële bedrijven dat de productieprocessen efficiënt verlopen en dat de installaties voldoen aan het wettelijke kader (Het Activiteitenbesluit milieubeheer). Emissie analyzers helpen bij het optimaliseren van installaties en emissie-uitstoot te reduceren binnen de wettelijk gestelde grenzen.

Richtlijnen vervullen

testo-350_38567.jpg

De exploitatie van industriële installaties is ten aanzien van de emissie van rookgas aan de atmosfeer in de meeste landen onderworpen aan strenge regelingen.

  • Bewijs dat de als schadelijke stoffen gedefinieerde componenten in het rookgas bepaalde grenswaarden niet overschrijden
  • Rookgasanalyse als voorbereidende meting vóór een officiële emissiemeting

Efficiëntiemeting

testo-340-application-emission-003550.jpg

Voor de servicetechnici behoren instrumenten voor de analyse van rookgas tot de dagelijks gebruikte apparatuur om de motoren optimaal in te stellen.

  • Instelling van de motor op de optimale bedrijfsparameters onder naleving van de geldende voorschriften voor grenswaarden
  • Uitvaltijden blijvend vermijden

Procesbewaking

testo-350-application-emission-000618.jpg

Gasturbines zijn onderworpen aan grenswaarden voor rookgas, die tijdens het bedrijf aangehouden en afhankelijk van de grootte van de installatie ook regelmatig gecontroleerd moeten worden.

  • Controleren van het aanhouden van de grenswaarden en op specificatie van de fabrikant
  • Hoge meetnauwkeurigheid voor emissiemetingen aan LowNOx gasturbines

Efficiency testing on ships

Containerschiff5300dpi-Schenker.jpg

Op schepen moet zo weinig mogelijk zichtbare rook geproduceerd en het roetgehalte laag gehouden worden. Op werven speelt bij de bouw van schepen het roetgetal eveneens een belangrijke rol.

  • Controleren of het roetgetal van scheepsmotoren de voorziene grenswaarde niet overschrijdt
  • Bewijs van de roetemissie van de dieselrookgassen tegenover klanten