Inschrijvingsformulier workshops rookgas

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbuikswater moeten heel wat metingen uitgevoerd worden. Deze regelgeving schept ongetwijfeld vragen, bv wat moet gemeten worden, hoe moet het gemeten worden, enz. Daarom onrganiseert Testo exclusief voor zijn klanten installateurs verschillende infondagen. Deelname (buiten Syntra opleidingen) is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Wij hopen u op deze infodagen alvast talrijk te mogen verwelkomen!

Rookgasanalyse

1. werking van een rookgasanalyser

2. verbrandingsmeettechniek:

  • Basisbegrippen
  • Wat is een goede/slechte verbranding
  • Verbrandingsdiagram
  • Hoe onstaan hoge CO-waarden?

3. Een Vlaamse wetgeving voor de installateur cv:

  • Wat zijn de nieuwe meetvoorschriften?
  • Wanneer worden de controleproeven uitgevoerd?
  • Wat zijn de vereisten voor de meetapparatuur?
  • Hoe worden metingen uitgevoerd?
  • Welke parameters moeten gemeten worden?
  • Wat met het onderhoud van de elektronische meetapparaten?

Naast deze workshops biedt Testo eveneens een aantal opleidingen bij Syntra aan:


Help

Ontbrekende of incorrecte waarde
Ontbrekende of incorrecte waarde
Ontbrekende of incorrecte waarde
Ontbrekende of incorrecte waarde
Ontbrekende of incorrecte waarde
Ontbrekende of incorrecte waarde
Ontbrekende of incorrecte waarde
trueb25afe0c2b899bbb2c4c1d59ab41ae7dab857765
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging