Pharma industry

Pharmaceutical products must be able to demonstrate perfect quality.

This applies to the research laboratory and the production of medicines, as well as the storage of sensitive substances.

Strict regulations and directives apply, e.g. the
ISO 9001,
GxP, GMP (Good Manufacturing Practice),
GLP (Good Laboratory Practice), or
21 CFR Part 11.

Oplossing voor klimaatbewaking

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg

Totaaloplossing

De omgevingsvoorwaarden van geneesmiddelen, bloedzakken voor transfusie of vaccins moeten voortdurend bewaakt en gedocumenteerd worden.

  • Klimaatbewakingssysteem gebruiken
  • Productkwaliteit garanderen door continue bewaking van vochtigheid en temperatuur

pH meting

testo-206-pH3-application-analysis-002025-bearb.jpg

Meetinstrumenten voor de bepaling van de pH-waarde worden veel gebruikt in de chemische en farmaceutische industrie.

  • Herkennen van bepaalde chemische en biochemische reacties
  • pH-waarde meten in vaste, halfvaste en vloeibare stoffen

Temperatuur monitoring

testo-Saveris-T1-application-stationary-measurement-004609.jpg

Het correct aanhouden van de bewaartemperatuur is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteitscontrole van tal van producten.

  • Controleer en documenteer het verloop van de omgevingstemperatuur met dataloggers
  • Lever een bijdrage aan het behoud van de productkwaliteit

Temperatuur tijdens transport

testo-184T1-application-stationary-measurement-004511.jpg

De meeste (bio)farmaceutische producten moeten gedurende de hele Supply Chain continu binnen vooraf gedefinieerde grenswaarden voor temperatuur en vochtigheid worden getransporteerd.

  • Controleer de koelketen tijdens het hele distributietraject
  • Documenteer eenvoudig en conform alle gangbare normen, richtlijnen en voorschriften