Supermarkten

Elke dag worden in supermarkten grote hoeveelheden uiteenlopende levensmiddelen geleverd, opgeslagen en verkocht. Opdat de consument alleen waren van onberispelijke kwaliteit in handen krijgt, moeten bij de opslag van levensmiddelen voorgeschreven grenswaarden voor de temperatuur altijd worden aangehouden.

Oplossing voor temperatuurbewaking

testo-Saveris-application-stationary-measurement-004340.jpg

Totaaloplossing

De omgang met verse, snel bederfelijke waren is voor u alledaagse kost. Daarbij moet de kwaliteit van de producten altijd in orde zijn, opdat er geen minderwaardige waren worden verkocht.

  • Dataloggersysteem gebruiken
  • Temperaturen in supermarkten zeker, automatisch en met minimale moeite registreren


Temperatuur steekproeven

testo-104-IR-application-temperature-003498.jpg

De temperatuur van levensmiddelen is van doorslaggevende invloed op de vorming en vermeerdering van kiemen, en zo op productkwaliteit en de gezondheid van de consument.

  • Regelmatige temperatuurcontrole
  • Garanderen van de veiligheid van levensmiddelen


Temperatuurbewaking

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Er zijn een groot aantal inrichtingen, waarin (diep)gevroren levensmiddelen moeten worden opgeslagen.

  • Met dataloggers de temperatuur continu documenteren
  • Toelating volgens EN 12830