Verwarming

De rookgassen die bij verbranding vrijkomen bevatten naast andere afvalstoffen ook CO2, oxyde en roetdeeltjes. Deze zaken vervuilen het milieu, hebben een negatief effect op het klimaat en brengen verschillende gezondheidrisico’s met zich mee. Daarom is het essentieel om verbrandingsprocessen efficiënter te maken en tegelijkertijd emissie te verlagen.


Rookgasanalyse

Flue gas analysis

De rookgasmeting bij een verwarmingsinstallatie dient ertoe om de met rookgas uitgestoten schadelijke stoffen en de verloren verwarmingsenergie vast te stellen.

  • De atmosfeer moet zo weinig mogelijk door schadelijke stoffen worden belast
  • De energie moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt

Drukmeting

Meer over de drukmeting

De controle van de gasdruk aan branders is een standaard controle bij het onderhoud van huishoudelijke verwarmingsinstallaties. Hierbij wordt de statische en de dynamische gasdruk van de installatie gemeten. 

  • Optimale gasdruk voor gasketels in het bereik van 18 tot 25 mbar
  • Uitval van de verwarmingsinstallatie vermijden

Lekdetectie

Leak test

De dichtheidscontrole (ook lektest of ook lekhoeveelheidstest genoemd) van een gasleiding moet om de 12 jaar met behulp van een meetinstrument worden uitgevoerd.

  • Meting van lekhoeveelheden aan de gasleiding bij bedrijfsdruk
  • Controle of een leiding lekt en hoe groot dit lek is