Meettechnologie die voor jou werkt

Met deze 5 voordelen bent u op alles voorbereid

Bediening testo 557

1. Eenvoudige bediening

 • Met één hand
 • Snellere resultaten
 • Minder meetfouten
Display manifold Testo

2. Duidelijke meetwaarde-indicatie

 • Resultaten in één oogopslag
 • Grafisch verloop
 • Intuïtieve apps
Documentatie Smart Probes

3. Digitale documentatie

 • Geen papierwinkel
 • Met foto’s
 • E-mail versturen als pdf
Koudemiddel manifold

4. Meer flexibiliteit

 • Alle koudemiddelen opgeslagen
 • Manifolds met automatische warmtepompmodus
 • Testo Smart Probes met 100 m bluetooth
Testo degelijk

5. Betrouwbare degelijkheid

 • Lange batterijduur
 • Geen lekkages
 • Hoogwaardige kwaliteit
Gratis multitool van Wera

Perfect voor service – perfect voor controles

testo 557
digitale manifold als set

testo 557 set
 • Automatische berekening van de installatieparameters
 • Automatische modus voor warmtepompen
 • Automatische absolute drukmeting
 • Vacuümmeting met externe sonde

testo 550
digitale manifold als set

testo 550 set
 • Automatische berekening van de installatieparameters
 • Automatische modus voor warmtepompen

testo Smart Probes AC & koudetechniek testset

Testo Smart Probes koudetechniek
 • 2 hogedrukmeters, 2 tangthermometers
 • Drukmeting zonder verlies van koudemiddel
 • Bediening per app

testo 552
vacuümmeter met Bluetooth

testo 552
 • Drukeisen van de fabrikant naleven
 • Bewaking van de meting op afstand per app
 • Meer veiligheid door alarm

testo 316-3: lekdetector voor koudemiddel

testo 316-3
 • Spoort lekkages ook op in besmette ruimtes
 • Detecteert ook minimale ondichtheden
 • Optisch en akoestisch alarm

testo 770-3: stroomtang met bluetooth

testo 770-3
 • Handig tangmechanisme voor dicht op elkaar liggende kabels
 • Verloopweergave van de meting in de app

Hier zit meer in voor u

Promotie Testo

Als u t/m 30 juni 2020 voor de set met de digitale manifolds testo 557 (0563 1557) kiest, krijgt u gratis een hoogwaardig multitool van Wera ter waarde van € 55 (adviesprijs).

In 3 stappen naar uw multitool

 1. Actieset kopen
 2. Rekening uploaden
 3. Multitool ontvangen via de post

Deelnemende dealers


Deelnameformulier

Help

620ca11de3f288be5fa89622f47da371163ca9cc
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Voorwaarden voor deelname aan de “Testo Refrigeration 2020” weggeefactie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de Testo Refrigeration Promotion 2020 (“actie”).

1. Organisator
De organisator van de actie is Testo SE & Co. KGaA, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Duitsland (“organisator”). De actie wordt verwerkt door Goldmarie & Friends GmbH, Kazmairstrasse 60, 80339 München, Duitsland. Het bureau handelt hiertoe onder contract van de organisator (“bureau”).

2. Actiedoel
Het doel van de actie is het vergunnen van een gratis cadeauartikel bij aankoop van een gedefinieerd Testo-analyser testo 557 set, art.-nummer 0563 1557 (“actie-instrument”) en de daaropvolgende registratie met het insturen van een kopie van het aankoop- of leveringsbewijs.

3. Voorwaarden voor deelname
In aanmerking komen natuurlijke personen die in België wonen (“deelnemer”). Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de organisator, gelieerde ondernemingen en andere bedrijven die betrokken zijn bij opzet en uitvoeren van de actie, evenals hun verwanten. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar.

4. Deelname aan de actie
Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 onder de eigen naam of namens een bedrijf een actie-instrument te kopen bij een deelnemende verdeler of rechtstreeks bij Testo SE & Co. KGaA in België. De deelnemer moet zich vervolgens registreren op www.testo.com/promotion en de aankoop bevestigen met een kopie van het aankoop- of leveringsbewijs. Nadat de registratie is gecontroleerd en bevestigd, wordt het cadeauartikel opgestuurd naar de deelnemer. De klant dient de registratie uiterlijk 31 juli 2020 te hebben voltooid.
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de actie voor elk aangeschaft actietoestel. Meerdere deelnames onder verschillende of meerdere adressen en andere manipulatieve handelingen leiden voor de deelnemer tot onmiddellijke uitsluiting van de actie.
In ruil voor deelname aan de actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat de organisator de persoonsgegevens mag verwerken voor reclamedoeleinden (inclusief persoonlijke productaanbevelingen).

5. Cadeauartikel
Nadat de toelatingscontrole is geslaagd ontvangt iedere deelnemer een cadeauartikel in de vorm van een elektrische schroevendraaierset van Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1®). Het bureau stuurt het cadeauartikel per post naar de deelnemer. Zodra het artikel is overhandigd aan een vervoersmedewerker gaat het risico van verlies over op de deelnemer en de deelnemer aanvaardt deze deelnemingsvoorwaarden. Geregistreerde deelnemers die daartoe gerechtigd zijn, ontvangen het cadeauartikel over het algemeen binnen 30 werkdagen op het opgegeven adres na geslaagde verificatie van hun registratie. Als het cadeauartikel niet kan worden geleverd, kan de deelnemer worden uitgesloten van de actie. In het geval van een onverwacht grote vraag kan er vertraging optreden in de levering.

Contante betaling is uitgesloten. Het recht op het cadeauartikel is niet overdraagbaar.

6. Aansprakelijkheid
De organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat tijdens de uitvoering van de actie, tenzij de organisator of een gevolmachtigde de schade heeft veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, of een contractuele (kardinale) verplichting heeft geschonden. Bij geringe schending van kardinale verplichtingen blijft de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot typisch contractuele, redelijkerwijs voorspelbare schade. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid in geval van verwijtbare schade aan gezondheid, lijf en leden als gevolg van het opzettelijk verzwijgen van gebreken. Dit laat onverlet de wettelijke productaansprakelijkheid.

7. Bescherming van gegevens
De gegevens van deelnemers die in het kader van de actie worden vastgelegd, worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering van de actie. De volledige informatie over gegevensbescherming bij de ontvangst van toepassingsspecifieke informatie is opgenomen in de gegevensbeschermingsverklaring op https://www.testo.com/privacypolicy.

8. Overig
Deze deelnemingsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht, met uitzondering van het internationaal privaatrecht en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.