Garanderen van de efficiëntie van ketelinstallaties

Als waterpijpketel, stoomketel, bij de thermische rookgasreiniging of bij ketels voor marine toepassingen: wie tegenwoordig een verwarmingsketel inbouwt, heeft technologieën ter beschikking die veel minder energie verbruiken en het milieu minder belasten dan 15 jaar geleden nog het geval was. Toch moet de verbrandingstechniek bij industriële branders bij een looptijd van 30 tot 40 jaar gemiddeld twee tot drie keer gemoderniseerd worden. Want de wettelijke grenzen voor emissies worden met name voor NOX steeds strenger. Daarom worden bij inbedrijfstelling, onderhoud en bij uiterst nauwkeurige emissiemetingen (bijv. als voorbereiding op een officiële keting) bij ketels en branders de emissiewaarden berekend.

Op basis hiervan kunnen het rendement van de installatie en de instelling van de brander duidelijk worden beoordeeld. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat de installatie voldoet aan de wettelijk vastgelegde maximale waarden voor rookgasverlies en emissie.


De uitdaging

Brander- en ketelinstallatie

Bij de analyse van het brandergedrag staan vaak brandstoftransport, verstuiving, regelgedrag en emissiewaarden in het middelpunt van de belangstelling.

Ervaren servicemonteurs weten echter:

 • voor een breed regelbereik, een stabiele verbranding en optimale emissiewaarden is de optimale toevoer van lucht bepalend.
 • Daarom moet gegarandeerd zijn dat ventilator, luchtkanalen en regelingen op elkaar zijn afgestemd.
Voor elk verbrandingsproces bestaat er dus een optimale verhouding tussen brandstof- en luchttoevoer. In dit bereik werkt de stookinstallatie met een stabiele vlam, het beste rendement en de minste emissies. De uitdaging voor de servicemonteur schuilt in het bepalen van de optimale luchtverhouding en het navenant instellen van de installatie. Hoe het brandstof/lucht-mengsel en detail optimaal ingesteld kan worden, verschilt per ketelfabrikant, soort brandstof en regelschema. Sommige branders sturen de luchthoeveelheid die in de ketel wordt geleid, andere de hoeveelheid brandstof en bij weer andere kan men beide parameters instellen. In elk geval is het voor een veilige en economische werking belangrijk om de exacte hoeveelheid zuurstof in het proces te kennen.

Whitepaper

Whitepaper

Stroom opwekken, verwarmen van gebouwen of de productie van glas en cement – brander- en ketelinstallaties stellen de benodigde thermische energie beschikbaar. En om het verbrandingsproces zo economisch en milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen, moeten servicemonteurs de installatie optimaal trimmen. In onze nieuwe whitepaper vindt u alle relevante thema's rondom rookgasanalyse en het trimmen van installaties: 

 • De chemische reacties bij de verbranding
 • De invloed van de luchtovermaatfactor op efficiëntie en emissies
 • De optimale instelling van de installatie met de testo 340 en testo 350

De oplossing: rookgasanalysers testo 340 en testo 350

Met de rookgasanalysers testo 340 en testo 350 kan men alle relevante gassen analyseren en het verbrandingsproces zo instellen dat de best mogelijke verhouding van brandstof en verbrandingslucht wordt bereikt.

De testo 340 controleert dat de wettelijke grenswaarden voor emissie worden nageleefd. Op basis hiervan kan men het stooktechnische rendement van de brander optimaliseren. De uitgebreide documentatie van de meetwaarden alsmede de rapporten met commentaarfuncties, die de gebruiker zelf kan aanpassen en opstellen, maken in combinatie met de software testo easyEmission veranderingen aan de installatie zichtbaar.

Toepassingstekening

Het rookgas-analyse-instrument testo 350 in de praktijk

Download nu de belangrijkste informatie over toepassing bij ketels:

 • Ontwikkeling van de emissies (lambda)
 • Optimale instelling van de motor

De oplossing: Emissie-meetinstrument testo 340

testo 340
Meer details
 • Zelfreinigingseffect in de speciale slang (PTFE): condens en vuildeeltjes blijven niet vasthechten
 • Comfortabel inregelen: met de slangverlenging (tot 7,8 m) kunt u het display van de ketel altijd bekijken, ook als de meetpunten verder weg liggen
 • Geen uitvaltijden door vooraf gekalibreerde en verwisselbare gassensoren
 • Meetbereikuitbreiding (factor 5): hoge concentraties (CO tot 50.000 ppm) onbeperkt meten
 • Altijd operationeel door robuuste en onderhoudsarme techniek

 

Voorstel voor bestelling

Het alternatief: emissie-meetinstrument testo 350

Het rookgas-analyse-instrument testo 350
Meer details
 • Geïntegreerde gasbehandeling voor nauwkeurige (droge) resultaten ook bij duurmetingen zonder toezicht
 • Bluetooth-verbinding maakt comfortabel werken mogelijk, ook bij grote afstanden (tot 100 m vrije ruimte) tussen Control Unit en meetplek
 • Geschikt voor officiële emissiemetingen (landafhankelijk)
 • Meetbereikuitbreiding (factor 2, 5, 10, 20 of 40voudig): hoge concentraties (CO tot 400.000 ppm bij factor 40) onbeperkt meten
 • Geschikt voor de inzet bij biogas en de meting van SO₂ en H₂S
Voorstel voor bestelling

Andere bestsellers van Testo

testo 885 – Warmtebeeldcamera

testo Smart Probes verwarmingsset

testo 316-2 - Gaslekzoeker

testo 760-3 - Digitale multimeter

testo 770-3 - Stroomtang

testo 755-2 - Stroom-voltmeter

testo 750-3 - Voltmeter

testo 510 set - Verschildrukmeter

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact