Bakkers en beenhouwers

In slagerijen en bakkerijen wordt dagdagelijks gewerkt met verse, snel bederfelijke vleeswaren, brood, banket en andere levensmiddelen. Daarbij moet absoluut op de correcte temperatuursvoorwaarden worden gelet. De kwaliteit van de voedingswaren moet onberispelijk zijn.

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005535-US.jpg

Wifi-datalogger systeem

In uw bakkerij of slagerij moet u er permanent op toezien, dat bepaalde temperatuurwaarden niet worden overschreden. Hiervoor dient u over een betrouwbare meetoplossing te beschikken. Volgende zaken dient u in overweging te nemen:

  • Eenvoudig te installeren dataloggersysteem gebruiken
  • Temperaturen automatisch en met minimale moeite bewaken
  • Alarmering bij overschrijding van de genswaarden via SMS of e-mail

Temperatuur steekproeven

testo-108-application-temperature-002915.jpg
Meer informatie

De temperatuur van levensmiddelen is van doorslaggevende invloed op de vorming en vermeerdering van kiemen, en zo op productkwaliteit en de gezondheid van de consument.

  • Regelmatige temperatuurcontrole
  • Garanderen van de veiligheid van levensmiddelen

Temperatuurbewaking

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg
Meer informatie

Er zijn een groot aantal inrichtingen, waarin (diep)gevroren levensmiddelen moeten worden opgeslagen.

  • Met dataloggers de temperatuur continu documenteren
  • Toelating volgens EN 12830