Luchtstroomcontrole en aantal luchtwisselingen per uur

De reinheid van de lucht in cleanrooms wordt gewaarborgd met een meertraps filtering en een hoog luchtdebiet. Wat de manier van lucht toe- en afvoeren bij cleanrooms betreft kan men twee principiële cleanroomsystemen onderscheiden. Er wordt ofwel gebruik gemaakt van turbulente of van turbulentie-arme stroming. Bij cleanrooms met turbulente verdunningsstroming wordt de gefilterde reine lucht verwerveld naar de cleanroom geleid en de ‘gemengde’ lucht afgevoerd. Hierdoor wordt een permanente verdunning van de deeltjesaantalconcentratie bereikt. Om meer luchtverversing te bereiken is bij de cleanroomklassen ISO 1 tot ISO 5 een cleanroom met laminaire luchtstroom nodig. Hier wordt gebruik gemaakt van een continue, turbulentie-arme verdringingsstroom. Daarom behoren stromingssnelheid, totale debiet en het op basis daarvan berekende aantal luchtwisselingen per uur tot de bepalende parameters van uw cleanroom. DIN EN ISO 14644-3 geeft daarbij zowel voor turbulente als voor turbulentie-arme stromingen voorschriften over hoe gemeten kan worden. 

  • Naleven van de richtlijnen en voorschriften voor de kwaliteit van de binnenlucht door meting van de stromingssnelheid en het luchtdebiet in cleanrooms
  • Bepaling van het aantal luchtwisselingen per uur bij een installatie met turbulente gemengde stroming via het totale debiet 
  • Meettechniek volgens de eisen van DIN EN ISO 14644:2005 deel 3

Specifieke meetinstrumenten voor de luchtstroommeting

Luchtdebiet

Meet het luchtdebiet met een debiet-meetkap (stromingskap) die alle uit elk eindfilter of elke toevoerdiffusor komende lucht opvangt. 

  • Debiet-meetkap voor plafonduitlaten ter meting van het debiet volgens DIN EN ISO 14644-3 
  • Met unieke debiet-gelijkrichter voor nauwkeurige metingen aan wervel-units 
  • Berekening van het aantal luchtwisselingen per uur en opstellen van berichten

Luchtsnelheid

Meet de luchtsnelheid nauwkeurig in het luchtkanaal of bij de uitlaat, bereken het aantal luchtwisselingen per uur en documenteer alle luchtsnelheidsparameters met nauwkeurige meetinstrumenten.

  • Naleving van de eisen van DIN EN ISO 14644-3 voor hittedraad-anemometers en vleugelrad-anemometers
  • Exacte meting van stromingssnelheid en debiet in het ventilatiekanaal resp. bij wand-/plafonduitlaat

Praktijkvoorbeeld

Naleving van hygiënenormen door meting van voorgeschreven luchtverversingssnelheden in cleanrooms