Metingen bij de veiligheidswerkkast

Om producten en monsters bij microbiologische veiligheidswerkkasten te beschermen tegen verontreinigingen, en om personeel en milieu te behoeden voor potentieel gevaarlijk materiaal is de ventilatie van essentieel belang. Een veiligheidswerkkast heeft een werkopening waardoor de gebruiker werkzaamheden binnen in de kast kan uitvoeren. Hij is zo gebouwd dat de gebruiker beschermd is, het risico van een product- of kruisbesmetting gering is en de uitstroom van binnen de werkkast verspreide, door de lucht gedragen zwevende verontreinigingen door een correct gefilterde luchtcirculatie en door filtering van de afgezogen lucht wordt beheerst. Dienovereenkomstig eist de DIN EN 12469 het controleren van de ventilatieverhouding en het luchtdebiet.

  • Luchtsnelheid ook bij lage snelheden betrouwbaar meten
  • De luchtinlaatstroming door het HEPA-filter moet gecontroleerd worden 
  • Tevens behoren verlichting en geluidsniveau tot de vereiste metingen.

Hoogste veiligheid garanderen

Veiligheidswerkkast

Met klimaatmeters en bijpassende sonden controleert u exact de luchtsnelheid en luchtstroom bij veiligheidswerkkasten. Verminder op die manier het risico voor de gebruiker bij de omgang met gevaarlijke of potentieel gevaarlijke micro-organismen. 

  • Zekere en exacte metingen van luchtsnelheid en luchtstromen
  • Betrouwbare controle van het geluidsniveau

Laboratoriumafzuiging

EN 14175 deel 3 legt beproevingsmethoden ter beoordeling van de veiligheid en prestaties van kasten met opening aan de voorzijde en van de luchtstroom van afzuigsystemen vast.

  • De anemometer moet uni-directioneel met een richtinggevoeligheid van ± 20° kunnen meten
  • De meetonzekerheid mag in een bereik van 0,2 m/s tot 1,0 m/s max. 0,02 m/s ± 5 % van de meetwaarde liggen