Monitoring van temperatuur, vocht, druk

DIN EN ISO 14644 eist de meettechnische observatie om de prestaties van een installatie aan te tonen. Het continu monitoren van temperatuur, vocht en druk helpt om de productkwaliteit te waarborgen en volgens de norm te documenteren. Al naargelang hoe de cleanroom wordt gebruikt moeten ook verdere normen, bijv. EU-GMP-leidraad annex 1 worden nageleefd.

 • Monitoringsystemen en meetomvormers maken individuele oplossingen voor elk eisenprofiel mogelijk
 • Laat u bij overschrijding van grenswaarden op tijd informeren door alarmen

Dataloggers, monitoring-systemen en meetomvormers voor alle eisen

Dataloggers, monitoring-systemen en meetomvormers voor alle eisen

Wilt u de temperatuur en vochtigheid in de cleanroom alleen continu controleren of ook opslaan? Testo biedt optimale oplossingen. 

 • Waarborging van de productkwaliteit door continue meting en documentatie van temperatuur en vochtigheid ook over lange periodes
 • Continue meting en indicatie van temperatuur en luchtvochtigheid 
 •  Efficiëntie en comfort door software om meetgegevens te programmeren, uit te lezen en te evalueren

Monitoringsystemen

Zorg voor de nauwkeurige, continue bewaking van temperatuur en relatieve vochtigheid in uw cleanroom volgens DIN EN ISO 14644. Testo monitoringsystemen maken dit mogelijk. 

 •  Continue registratie en bewaking van temperatuur- en vochtwaarden met datalogger-systemen en flexibele gegevensoverdracht, bijv. via WiFi 
 • Hoge nauwkeurigheid van vochtsensoren, snelle reactietijd, betrouwbare alarmfunctie en langdurige stabiliteit
 • Radiografische voelers en analoge koppeling kunnen alle meetomvormers integreren in het Saveris-systeem

Meetomvormers voor alle toepassingen

Veelzijdige meetomvormers voor temperatuur-, vocht- en drukmetingen houden uw cleanroom in de gaten en zorgen door vroegtijdige waarschuwing voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

 • Helpt bij een exacte optimalisatie van klimatologische voorwaarden in uw cleanrooms, om processtoringen en schade aan de kwaliteit te vermijden
 • Bijzonder efficiënte processen dankzij automatiseringssystemen
 • Hoge nauwkeurigheid van meetomvormers voor het meten van verschildruk en temperatuur/vocht in cleanrooms