Ventilatiesystemen efficiënt instellen

Meetoplossingen voor ventilatiesystemen

Airco´s en ventilatiesystemen verbruiken enorm veel energie. Voor een aangenaam binnenmilieu zijn ze echter onmisbaar.

Meetinstrumenten van Testo helpen u erbij de installaties efficiënt af te regelen om snel duidelijke besparingen te bereiken – zonder het aangename klimaat in de ruimtes negatief te beïnvloeden.

Ons advies voor efficiënt ingestelde ventilatiesystemen en airco's

Multifunctionele klimaatmeter testo 480

  • Normconforme binnenklimaat-netmeting volgens EN 12599
  • Stap-voor-stap-handleiding
  • Incl. analysesoftware en verschildruksensor

Luchtdebietsmeter voor luchtroosters testo 420

  • Toe- en afgevoerde lucht bij grote openingen meten
  • Nauwkeurige waarden, ook bij verwervelde stromingen
  • 2,9 kg licht

Vleugelrad-anemometer-set testo 417

  • Meet debiet, stromingssnelheid en temperatuur
  • Nauwkeurige detectie van het debiet onafhankelijk van de draaiingsrichting
  • Nauwkeurige meting ook bij turbulente stromingen