Waardevolle levensmiddelen verdienen maximale zorg

Standaarden en richtlijnen in de koelketen

Meetinstrumenten van Testo worden al decennia lang in de hele koudeketen gebruikt.

Bij de goederenontvangst, de opslag en tijdens het transport dragen onze thermometers, pH-meters, dataloggers of data monitoringsystemen ertoe bij dat de voedselveiligheid gegarandeerd wordt en dat wettelijke voorschriften en normen worden nageleefd.

Download: Tips en tricks voor levensmiddelen met verplichte koudeketen.

Tips and tricks for cold-chain-mandatory foods

Onze experts weten precies waar men moet op letten bij gevoelige levensmiddelen in de koudeketen. Wettelijke randvoorwaarden, geldende normen, grenswaarden en meettips komen uitgebreid aan bod in deze gids.

Deze gebundelde vakkennis staat u nu als download gratis ter beschikking.

  • Nauwkeurige kwaliteitsbewaking bij de levering
  • Betrouwbare beperking van risico´s voor de gezondheid van consumenten
  • Continue registratie van temperatuur en vocht
  • Individuele oplossingen met de dataloggers van Testo en het monitoringsysteem testo Saveris 2
  • Continue bewaking en documentatie
  • HACCP risico's veilig onder controle

Vakkennis van de koudeketen

Hoe ons te bereiken

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!