Whitepaper besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken

In gezondheidsinstellingen zijn de eisen voor het bewaken van klimaatparameters bijzonder hoog. Dit geldt voor ziekenhuizen, ambulante operatie- of dialysecentra net zoals voor dokterspraktijken of de productie- en opslaglocaties voor geneesmiddelen. Naast het garanderen van de thermische behaaglijkheid ter ondersteuning van een goede werkomgeving en genezingsprocessen van de patiënten gaat het er ook om, om schadelijke stoffen af te voeren en personeel en patiënten te beschermen tegen besmetting.

Alleen door een goed gepland en betrouwbaar onderhouden HVAC-systeem kan men optimale omgevingsvoorwaarden creëren en de concentratie van vreemde aerosolen in de binnenlucht zoals virussen of schadelijke stoffen voorkomen. Daarbij beïnvloedt een HVAC-systeem al naargelang de classificatie van de betreffende ruimte tevens verschillende klimaatparameters. Daartoe behoren luchtdebiet, turbulentiegraad, druk, vochtigheid, temperatuur, CO2, geluid en licht. De gewenste en de daadwerkelijke werking van de installatie met het oog op de relevante parameters moet regelmatig met moderne meettechniek gecontroleerd worden.

Slordig of niet onderhouden HVAC-systemen kunnen het binnenklimaat negatief beïnvloeden en zelfs bijdragen tot een groter besmettingsgevaar. Dit dient men in tijden van crisis zoals bij de wereldwijde Covid-19-pandemie goed in de gaten te houden. Juist wanneer ruimtes ter vergroting van de capaciteit opeens een andere bestemming krijgen, dient men de bijzondere luchttechnische eisen ondanks de zeer dynamische situatie in de gaten te houden en met exacte meettechniek te controleren of ze wel geschikt zijn en goed functioneren.

Kom in deze whitepaper te weten,...

... welke parameters de luchtkwaliteit beïnvloeden en hoe u deze meet

... welke eisen aan moderne meettechniek worden gesteld als het gaat om infecties

... hoe u de gezondheid van personeel en patiënten proactief beschermt

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Wilt u de hele whitepaper lezen? Registreer u dan nu meteen voor de download.

Help

d1b9d6aab47b37d7b8615d1b94ad5ac2f8ab1f42
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging
healthcare-2020-Whitepaper-2000x1500-EN.jpg