Energie productie

Het voorkomen van dure storingen en defecten is uiterst belangrijk op het gebied van energieproductie en energiedistributie in het bijzonder.

Leidingen controleren

Thermal image of the current loop on a dead-end tower

Uitvallen bij energieverdelingsinstallaties moeten op grond van de verreikende gevolgen absoluut worden vermeden. Kritiek kunnen hier met name foutieve verbindingen bij hoogspanningsmasten zijn.

  • Thermografische meting met grote detector of tele-objectief
  • Verkrijg de noodzakelijke getrouwheid van details, om het warmtebeeld foutloos te kunnen beoordelen

Zonne-installaties controleren

Checking solar panels with thermal imager

Er zijn twee belangrijke redenen om zonne-installaties te onderzoeken: veiligheid en vermogenscontrole.

  • Met warmtebeeldcamera´s kunnen kleine en grote fotovoltaïsche installaties op grote afstand, contactloos en bijzonder efficiënt worden bewaakt
  • Storingen worden herkend