Klimaat monitoring in het ziekenhuis

Het is essentieel om geneesmiddelen, vaccins, labo-stalen en bloedpreparaten op de juiste temperatuur te bewaren. Op deze manier kunnen hygiëne en doeltreffendheid gegarandeerd worden. De temperatuur en vochtigheid spelen een belangrijke rol in de ziekenhuizen - niet alleen in cleanrooms en operatiekwartieren, maar ook in wachtkamers en patiëntenkamers.

 

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder.

Testo Saveris - uw alles-in één oplossing voor klimaat monitoring

 

 • Zekerheid: in geval van metingen buiten vooraf ingestelde waarden wordtl u gewaarschuwd via email, sms of direct ter plaatse
 • Betrouwbaar: gecentraliseerde gegevensopslag biedt u snel toegang tot alle meetwaarden
 • Compliant: een audit trail is beschikbaar
 • Valideerbaar: testo Saveris software voldoet aan de  21 CFR Part 11 voorwaarden
 • Flexibel: testo Saveris kan op elk moment uitgebreid worden 
 • Eén leverancier:  consultatie, installatie, in bedrijfstelling, configuratie, kalibratie, kwalificatie en validatie van het systeem
testo-Saveris-2-application-stationary-measurement-005580.jpg

Apotheken

 •  Optimale bewaarcondities voor geneesmiddelen
 • Continue koelkast monitoring: alarmen bij overschrijden van limietwaarden (via SMS, e-mail, visueel signaal)
testo-Saveris-application-stationary-measurement-004199.jpg

Bloedbanken

 • Nauwkeurige monitoring van de voorgeschreven temperatuur van bewaarplaatsen voor bloed en plasma  
 • Alarmen wanneer koelkasten of diepvriezers falen
location-others-003563.jpg

Laboratoria

 •  Automatische documentatie van de omgevingsparameters in laboratoria
 • Maakt repliceerbaarheid van onderzoeks- en meetresultaten mogelijk
testo-Saveris-application-stationary-measurement-004202.jpg

Ziekenhuis - binnenklimaat

 • Nauwkeurige controle van kritische klimaatcondities in cleanrooms, operatiekwartiers en urgentiediensten
 • Creëer een aangename temperatuur in de andere ruimten 
testo-Saveris-application-stationary-measurement-002085.jpg

Hospitaal - restaurant

 •  Alarmen bij temperatuurschommelingen in koelkasten en diepvriezers
 • Documenteer temperatuur tijdens het verdelen van de maaltijden
 • Voldoen aan de HACCP richtlijnen
location-others-003410.jpg

Onze volledige service

 Alles bij één leverancier: wij bieden advies, zorgen voor de installatie, de inbedrijfstelling en de configuratie. Wij zorgen ook voor de mapping, de kalibratie en de validatie

testo-Saveris-instrument-stationary-measurement-002949.JPG

Eén systeem - alle mogelijkheden

 testo Saveris bestaat uit verschillende componenten:

 • Data loggers registreren de meetwaarden op verschillende plaatsen (ruime keuze,ook met externe sondes
 • De testo Saveris Base documenteert alle meetgegevens
 • Men heeft toegang tot de meetgegevens via de computer

Wij geven u graag advies over de samenstelling van de verschillende componenten in een medische omgeving