Energie productie en distributie van energie

Het is in het belang van energiecentrales om ervoor te zorgen dat er geen storingen optreden, van het energieproductieproces tot de distributie. Warmtebeeldcamera's worden gebruikt om de integriteit van de elektrische en mechanische componenten controleren in het kader van preventief onderhoud. Thermografische testen kunnen dure systeemstoringen of downtijden verminderen.

 

 

 

 

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact

Energieopwekking


Onderhoud van mechanische componenten

Power generation
Thermal image power generation

Warmteopwekking in mechanische componenten kan een verhoogd stressniveau aangeven. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door wrijving, defecte uitlijning, component toleranties of een gebrek aan smeermiddel.

 

Het voornaamste voordeel van infraroodmeting: er is geen contact nodig om deze uit te voeren en kan daarom tijdens gebruik van de machine en vanaf een veilige afstand worden uitgevoerd.

Onderhoud van elektrische installaties

Electrical installation
Thermal image electrical

Testo warmtebeeldcamera's vergemakkelijken de evaluatie van de hitte van laag-, medium- en hoogspanningssystemen. Thermische beelden leiden tot de vroegtijdige detectie van defecte componenten of aansluitingen, zodat de vereiste preventieve maatregelen op een gerichte manier kunnen worden gemaakt.

Dit minimaliseert gevaarlijke brandrisico's en vermijdt kostbare productie-downtimes voor energieproducenten.

Energiedistributiesystemen

Thermografische inspectie - voor probleemloze werking

Thermal image power distribution system
Thermal image power distribution system

Defecten van de energieverdeler kunnen een ernstig risico voor de leveringszekerheid vormen. Tekens van slijtage, materiële vermoeidheid of kabelbreuk op de hoogspanningslijnen zijn vaak de oorzaak. Deze worden vaak voorafgegaan door temperatuurstijgingen door verhoogde weerstand.

Een vroegtijdige detectie van deze afwijkingen met behulp van thermografie kan schade aan componenten en de dreiging van stroomonderbrekingen in hoogspanningssystemen eenvoudig en efficiënt voorkomen worden. Hierdoor wordt de energieverdeling permanent verzekerd.