Economische en veilige werking van PV-installaties

Met Testo-warmtebeeldcamera´s kan men PV-installaties (van de Engelse term photovoltaic) van elke grootte contactloos, over een ruim oppervlak en efficiënt bewaken.

Op die manier wordt gegarandeerd dat de installaties altijd met het maximale rendement werken.

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact

Monitoring en controle van PV-installaties

Persoon thermografeert PV-installatie

Via PV-thermografie kan men defecten aan zonnepanelen en gebreken aan installaties betrouwbaar opsporen – bijvoorbeeld:

 • Hotspots wegens paneeldefecten
 • Panelen met open klemspanning
 • Kortsluitingen
 • Losse contactpunten
 • Oververhitte kabels en aansluitdozen

PV-installatie met defect

Bij een PV-thermografisch onderzoek kan men de eisen van een veilige installatie en van bescherming van personen mooi combineren:

 • Storingen worden op warmtebeelden probleemloos herkend, het vlekkeloos functioneren van alle componenten wordt gewaarborgd waardoor een gevaarloze werking van de PV-installatie wordt bereikt.
 • Door het meten op een veilige afstand is de veiligheid van personen daarbij altijd gegarandeerd.


Thermografie voor fotovoltaïsche installaties

 • Praktijkgids
  • Praktijkgids
 • Wetenswaardigheden over de thermografische inspectie van kleine en grote PV-installaties:
 • Foutsymptomen en oorzaken
 • Tips & tricks voor het meten en voor het vermijden van fouten
 • Keuze van de juiste warmtebeeldcamera
 • Hier aanvragen

Efficiënte instandhouding van zonneparken

Zonnepark

Met name bij grote PV-installaties is een regelmatige, grondige inspectie essentieel, omdat één enkele zonnecel met een storing al negatieve effecten kan hebben op de opbrengst van de hele installatie.

Tijdbesparende meting:

ook bij paneeloppervlaktes van enkele honderden vierkante meters en wisselende intensiteit van de zonnestraling vormt PV-thermografie een zeer efficiënte methode bij het zoeken naar thermische anomalieën.


Warmtebeeld PV-installatie op dak

Verhoogde meetzekerheid door invoer van de intensiteit van de zonnestraling

Solar-modus:

de waarde van de zonnestralingsintensiteit kan samen met het warmtebeeld worden opgeslagen en is vervolgens beschikbaar bij de beeldanalyse.Verzeker efficiëntie van zonneparken

 • Testo toepassingsvoorbeeld
  • Testo toepassingsvoorbeeld
 • Bij grote PV-installaties is een betrouwbare en tegelijkertijd tijdbesparende inspectie van het grootste belang.
 • Warmtebeeldcamera´s van Testo maken eenvoudige opname en beheer van warmtebeelden mogelijk, alsmede een professionele, zinvolle analyse.
 • Leer meer in dit toepassingsvoorbeeld.
 • Download: toepassingsvoorbeeld