Bij elke testo 300 Longlife actie-set gratis een elektrische schroevendraaier

Exclusief voor jou:

als je voor 31-12-2019 een van de aantrekkelijke testo 300 Longlife actie-sets kiest, doen we je

 • de wereldwijd eerste elektrische schroevendraaier-set speedE® van Wiha

ter waarde van 219,- € (adviesprijs) cadeau.

Klik hier voor de registratie   Meer info
Meer informatie over de testo 300  Meer info
 • Rookgasanalyser testo 300 met O2- en CO-sensor
 • CO-meting tot 4.000 ppm

Gratis

+ Verbrandingsluchtvoeler
 • Rookgasanalyser testo 300 met O2- en CO-sensor
 • CO-meting tot 15.000 ppm door frisselucht-verdunning

Gratis

+ Verbrandingsluchtvoeler
+ Wiha tool
 • Rookgasanalyser testo 300 met O2- en CO H2-sensor
 • CO-meting tot 30.000 ppm door frisselucht-verdunning
 • NO-sensor achteraf te integreren

Gratis

+ Verbrandingsluchtvoeler
+ Gasdrukset
+ Wiha tool

Deze elektrische schroevendraaier-set zou binnenkort van jou kunnen zijn

 • In de set met bits, batterijen en lader
 • 2 x sneller werken
 • Elektrisch schroeven met volle kracht – handmatige bevestiging met goed gevoel
 • Bijzonder ergonomisch en veilig
SpeedE
SpeedE
 1. Actie-set kopen
  t/m 31-12-2019
Testo Herfst Promotie
 1. Online registreren
  t/m 31-01-2020
Testo Herfst Actie
 1. Van Testo een speedE®
  ontvangen met de post
Elektrische schroevendraaier

Hier kunt u zich registreren

Help

24b106c3fc897cab54b74fbca89cba2b35f1f3dd
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Deelnamevoorwaarden Voor de "Testo herfst 2019"-weggeefactie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de Testo Herfstpromotie 2019 ("Promotie").

 1. Organisator
  De actie wordt georganiseerd door Testo SE & Co. KGaA, Testo-Strasse 1, 79853 Lenzkirch (‘Organisator’). De praktische uitvoering van de actie is in handen van bureau Goldmarie & Friends GmbH, Kazmairstrasse 60, 80339 München, Deutschland (‘Bureau’), in opdracht van de organisator.
   
 2. Voorwerp van de actie
  Voorwerp van de actie is het toekennen van een extra artikel bij aanschaf van één van de Testo meetinstrumentensets testo 300 Longlife set 1, testo 300 Longlife set 2 (‘Actie-instrumenten’) en de daaropvolgende registratie met het opsturen van een kopie van de factuur of afleveringsbewijs.
   
 3. Deelnamebevoegdheid
  Bevoegd om deel te nemen zijn natuurlijke personen die in België wonen (‘Deelnemers’). Medewerkers van de organisator, gelieerde bedrijven en andere bedrijven die betrokken zijn bij opzetten en uitvoeren van de actie, alsmede hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname. Deelname is pas mogelijk vanaf 18 jaar.
   
 4. Deelname aan de actie
  Om deel te nemen aan de actie moet de deelnemer in de periode van 1 September 2019 tot 31 December 2019, in eigen naam of in naam van een bedrijf een actie-instrument kopen bij een deelnemende dealer in België of direct bij Testo NV/SA. De deelnemer moet zich vervolgens registreren op www.testo.com/promotion en de aankoop bevestigen met een kopie van zijn factuur of afleveringsbewijs. Na controle en bevestiging van de inschrijving wordt het cadeau naar de deelnemer gestuurd. De klant heeft de mogelijkheid om de inschrijving te voltooien tegen 31 januari 2020. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de promotie voor elk gekocht promotiemiddel. Meerdere deelnemers met verschillende of meerdere adresgegevens en andere manipulatieve maatregelen leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer van de promotie. In ruil voor deelname aan de actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat de organisator zijn persoonlijke gegevens mag verwerken voor reclamedoeleinden (inclusief persoonlijke productaanbevelingen).
   
 5. Cadeau
  Na het succesvol controleren van de deelname ontvangt elke deelnemer een cadeau in de vorm van een elektronische schroevendraaierset van Wiha (e-schroevenset 1 speedE® ). De agentschap verstuurt het cadeau per post naar de deelnemer. Het risico van verlies gaat over op de deelnemer op het moment dat het item wordt overhandigd aan een transportmedewerker en de deelnemer aanvaardt deze deelnamevoorwaarden. Geregistreerde deelnemers, die recht op deelname hebben, ontvangen in principe binnen 30 werkdagen na de succesvolle verificatie van hun inschrijving op het opgegeven adres het cadeau. Als het na tweemaal niet mogelijk is het cadeau te bezorgen, kan de deelnemer worden uitgesloten van de promotie. In geval van een onverwacht hoge vraag kan er vertraging optreden in de levering. Contante betaling is uitgesloten. Het recht op het weggeven is niet overdraagbaar.
   
 6. Aansprakelijkheid
  De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat tijdens de uitvoering van de actie, tenzij de organisator of zijn vertegenwoordiger de schade heeft veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, of een contractuele (kardinale) verplichting heeft geschonden. In het geval van een lichte schending van de hoofdverplichtingen is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot voorspelbare, contractueel typische schade. Aansprakelijkheid in geval van opzettelijke schade aan leven, lichaam of gezondheid door het opzettelijk verzwijgen van gebreken blijft van kracht. Aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht.
   
 7. Gegevensbescherming
  De over de deelnemers in het kader van de actie verkregen gegevens worden voor het afhandelen van de actie verzameld, opgeslagen en gebruikt. In de privacyverklaring op Privacybeleid staan de volledige privacy beleidslijnen voor het verkrijgen van toepassingsspecifieke informatie.
   
 8. Andere
  Voor deze deelnamevoorwaarden geldt de Duitse wetgeving met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag.