Persluchtmeters – bewaar het overzicht over het persluchtverbruik van uw installaties

Perslucht is een enorm belangrijke energiedrager in industriële ondernemingen, die echter ook hoge kosten met zich mee kan brengen. Niet alleen omwille van de milieubescherming helpt een persluchtmeter u bij het achterhalen van uw persluchtverbruik. De nauwkeurige meet- en regeltechniek helpt u om waardevolle energie te besparen, daarmee de kosten te drukken en op die manier een effectief milieumanagement te bereiken. Met een Testo drukmeter kunt u in uw persluchtsysteem de perslucht en het debiet meten alsmede het verbruik en lekkages monitoren.

De persluchtmeter levert de volgende voordelen: 

 • Kostenverlaging door energiebesparing
 • Nauwkeurige perslucht-verbruiksmetingen
 • Lekkages en verbruik monitoren
 • Vermijden van onnodige investeringskosten
 • Uiterst eenvoudig en flexibel in het gebruik
Persluchtmeter

Overzicht persluchtmeters

Voor 0,25 tot 75 m³ / h.

Voor 0,75 tot 225 m³ / h.

Voor 1,3 tot 410 m³ / h.

Voor 2,3 tot 700 m³ / h.

Voor buizen met een grote diameter.

Met verwisselbare fitting.
 

Met buissensor.
 

Groot energiebesparingspotentieel dankzij persluchtmeter

Industriële ondernemingen kunnen er niet omheen, het persluchtverbruik van hun installaties vast te stellen en indien nodig te verbeteren. Bewaken van het verbruik van perslucht is niet in de laatste plaats van groot belang voor een efficiënt milieumanagement. Een onnodig hoog energieverbruik is niet alleen desastreus voor het milieu, maar ook voor de financiële situatie van een onderneming.

Een Testo perslucht-meetinstrument stelt u ertoe in staat, uw persluchtverbruik zeer exact vast te stellen. Daarbij zijn al onze persluchtmeters tevens druktransmitters of meetomvormers, die ertoe in staat zijn, de gemeten grootheid om te zetten in een elektrisch eenheidssignaal. Zo kan de druktransmitter zonder problemen in uw installaties ingebouwd worden. De druktransmitter vormt dus een belangrijk element in de meet- en regeltechniek.

Om te bepalen of de capaciteit van uw drukkracht-opwekking afdoende is, heeft u met de persluchtmeter tevens de mogelijkheid om een pieklast-analyse uit te voeren.

Perslucht-meetinstrument

Praktische eigenschappen van de persluchtmeter: 

 • Betrouwbare nauwkeurigheid van de meetresultaten
 • De geïntegreerde som-functie zorgt ervoor dat er verder geen evaluatie-units nodig zijn
 • Geen drukverlies bij de meting dankzij calorimetrisch principe
 • Uiterst robuuste sensor
 • Temperatuurcompensatie is niet nodig
 • Vanwege de geïntegreerde in- en uitlopen: optimale nauwkeurigheid
 • Maximale flexibiliteit zorgt ervoor dat één instrument geschikt is voor verschillende toepassingen (verbruik- of lekkagebewaking, verbruiksmeting of debietmeting) 
 • Snelle reactietijd voor vlot en efficiënt werken

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact

Uiterst nauwkeurige persluchtmeting voor installaties in de industrie

Persluchtmeting

Het monitoren van perslucht in de installaties is voor industriële ondernemingen tegenwoordig belangrijker dan ooit. Daarbij gaat het niet alleen om de kostenbesparing voor de onderneming en de daarmee verbonden financiële winst. Veeleer speelt het milieumanagement in de huidige tijd een steeds grotere rol, zodat het terugbrengen van het energieverbruik van installaties belangrijker dan ooit is geworden. Met onze persluchtmeters kunt u niet alleen uw persluchtverbruik bewaken en het beetje bij beetje optimaliseren, maar ook mogelijke lekkages lokaliseren. Aangezien de Testo persluchtmeters in verschillende maten verkrijgbaar zijn, kunt u voor elke buisdiameter een exact daarop afgestemde meting uitvoeren.

Professionele persluchtmeters kennen de volgende voordelen:

 • Dankzij verschillende signaal-outputs maximale flexibiliteit
 • Uiterste nauwkeurigheid van de meetresultaten
 • Flexibel en eenvoudig in het gebruik
 • Geen drukverlies bij de meting

Persluchtverbruik reduceren – ultramoderne persluchtmeters maken het mogelijk

Een van de belangrijkste doelstellingen van industriële ondernemingen qua besparingspotentieel is het terugbrengen van het persluchtverbruik in alle installaties. Met een exacte persluchtmeter van Testo is het reduceren van het persluchtverbruik uiterst eenvoudig. Het instrument meet niet alleen het verbruik van de installaties, maar wijst ook op mogelijke lekkages en kan het debiet meten. Omdat u bij Testo persluchtmeters in allerlei maten kunt krijgen, kunt u voor elke buismaat exacte metingen uitvoeren. Deze optie zal een gangbaar instrument u niet bieden. Het eenvoudige aflezen en evalueren van de meetresultaten is een belangrijke stap op weg naar het reduceren van het persluchtverbruik van uw installaties.

Testo perslucht-meetinstrument

Drukmeting uiterst eenvoudig en flexibel

Als u in de industrie een drukmeting met maximale nauwkeurigheid wilt uitvoeren, dan biedt Testo u kwalitatief hoogwaardige perslucht-meetinstrumenten voor uiterst exacte metingen. U heeft de mogelijkheid, voor diverse buisdiameters het passende meetinstrument te kopen, dat u de maximale meetnauwkeurigheid biedt die u nodig heeft. Want vooral industriële ondernemingen kunnen het zich niet permitteren, een waardevol energiebesparingspotentieel gewoon te laten liggen. Dat zou zowel ten koste gaan van het milieu als van het bedrijfssucces. De Testo persluchtmeters zijn uiterst eenvoudig in het gebruik en bieden maximale flexibiliteit door verschillende signaal-outputs.

Een meetinstrument om betrouwbaar lekkages te lokaliseren

Aangezien elke industriële installatie onderhevig is aan een zekere slijtage, kunnen er vroeg of laat lekkages optreden. Het is zaak om deze zo snel en betrouwbaar mogelijk te lokaliseren en te verhelpen. Testo persluchtmeters bieden u een nauwkeurige lekkage-detectie.

Elk nog zo klein lek in het persluchtsysteem leidt tot een onnodige stijging van het energieverbruik, wat hoge kosten voor de onderneming met zich mee kan brengen. Maar ook het milieuaspect mag men hier niet uit het oog verliezen. Juist in de huidige tijd wordt het steeds belangrijker, onnodig energieverbruik zichtbaar te maken en tot een minimum te beperken. Als het gaat om industriële installaties en hun perfecte werking wat betreft de perslucht, dan speelt u met een Testo persluchtmeter altijd op safe.

Met name voor grotere inwendige buisdiameters heeft Testo het passende aanbod aan persluchtmeters in huis. Daardoor wordt in vergelijking met gangbare instrumenten de hoogste meetnauwkeurigheid bereikt. Dat is vooral ook enorm belangrijk voor het lokaliseren van lekkages. Op die manier kunnen namelijk minimale storingen al herkend en op tijd verholpen worden.

Deze voordelen biedt een meetinstrument van Testo u: 

 • Keuze uit passende instrumenten voor verschillende buisdiameters 
 • Flexibel en eenvoudig in het gebruik
 • Geïntegreerde som-functie
   

Bent u op zoek naar een verschildrukmeter of absolute-drukmeter? Neem eens een kijkje in ons assortiment.

Drukmeter