Digitale thermometers: onmisbare hulpmiddelen in industrie en voedselproductie

De industrie kent talloze bereiken waar de temperatuur nauwkeurig gemeten moet worden. Afwijkingen van minder dan een graad kunnen al catastrofale gevolgen hebben! Goed te weten dat de digitale thermometer de correcte temperatuur betrouwbaar weergeeft en dus geschikt is voor toepassing op velerlei gebieden. In de horeca of bij de productie en verwerking van levensmiddelen, bij het toezicht op de koelketen of bij de inspectie van de werking van airconditionings: digitale thermometers zijn onmisbaar geworden.

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact

Digitale thermometers van Testo worden gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

  • Robuust en gemakkelijk te hanteren
  • Exacte sensoren en nauwkeurige meetresultaten
  • Duidelijke weergave van de waarden dankzij duidelijk display
  • Verschillende voelers voor allerlei toepassingsgebieden

Digitale thermometer

Infrarood-thermometers
 

Temperatuurmeetinstrumenten

Meten temperaturen veilig, precies en contactloos op afstand.

Oppervlaktetemperatuur-meetinstrumenten

Digitale thermometers
Temperatuurmeetinstrumenten met vaste en verwisselbare voelers voor oppervlaktetemperaturen.

Luchttemperatuur-meetinstrumenten

Temperatuurmeting

Nauwkeurige temperatuurmeters voor luchttemperaturen.

Steekthermometers
 

Testo temperatuurmeetinstrument

Meten de temperaturen in vaste of halfvaste stoffen.

Dompelthermometers

Testo meetinstrumenten
Voor de temperatuurmeting in vloeistoffen. Ook te gebruiken in agressieve media.

Warmtebeeldcamera´s

Temperatuurbewaking
Maken temperaturen zichtbaar. Ideaal voor onderhoud, in de bouw en in de verwarmingsinstallatie.

Temperatuur datalogger

Temperatuur datalogger

Het bijzonder economische alternatief voor een temperatuurmeetinstrument.

Digitale thermometer: eenvoudige werkwijze voor lastige taken

Een digitale thermometer kent iedereen van de dokter of van thuis. Als koorts gemeten moet worden, dan wordt hiervoor al lang geen analoge thermometer meer gebruikt. Tegenwoordig nemen we een moderne digitale thermometer. Daarvoor wordt een relatief eenvoudige techniek toegepast: de thermometer gebruikt voor het meten een sensor in de punt. Deze wederom heeft een elektrische weerstand die op veranderingen van de temperatuur reageert. Daartoe wordt gebruik gemaakt van halfgeleidersensoren die onder invloed van de temperatuur beter geleiden en een grotere stroom laten vloeien. De digitale thermometer geeft de temperatuur die op basis van de vloeiende stroom werd berekend, op het display aan. Wat in de geneeskunde of thuis gangbaar is, wordt ook in de industrie al lang gebruik. Hier wordt echter een nieuwe generatie digitale thermometers ingezet die de ontwikkeling in de tijd resp. de temperatuurkromme laat zien en daarmee evaluaties mogelijk maakt.

We hebben het dan over temperatuur-dataloggers waarbij de gemeten waarden opgeslagen en zodoende geanalyseerd kunnen worden. Ze dienen ook om bijvoorbeeld naleven van een ononderbroken koelketen aan te tonen. Een digitale thermometer wordt tegenwoordig overal ingezet waar het gaat om temperatuurmetingen, waarbij verschillende soorten thermometers denkbaar zijn:

Zij vormen slechts een kleine selectie, want overal waar temperaturen en het naleven daarvan cruciaal zijn, worden digitale thermometers toegepast. Ze kunnen niet worden vervangen door andere meetinstrumenten, maar worden wel vaak samen met andere instrumenten gebruikt. Dan worden temperaturen en luchtvochtigheidswaarden tegelijkertijd gemeten.

Digitale temperatuurmeter

Temperatuurmeting: in alle bereiken van belang

Er bestaat vermoedelijk geen tak van industrie die het zonder de meting van de temperatuur kan stellen. De horeca kan niet zonder vleesthermometer, die voor het meten van de ideale temperatuur in het eten wordt gestoken en daarom over een lange voeler beschikt. Zulke thermometers kunnen ook worden gebruikt voor het meten in vloeistoffen, waarbij soms een verwisselbare voeler wordt genomen.

In de bouwnijverheid en in de verwarmingsbranche zijn warmtebeeldcamera's onmisbaar. Ze maken eventuele koudebruggen in gebouwen zichtbaar en helpen bij het opsporen van ongewenste warmtebronnen. Ze worden ook toegepast ter beoordeling van de energie-efficiëntie van een gebouw en zijn zowel in de industrie als in de wetenschap en bij onderzoek te vinden.

Thermometer: communicatie met andere meetinstrumenten

Met smartphone-bediening
 

Temperatuur aan oppervlaktes
Snel, digitaal, uiterst efficiënt en met app.
 

Een digitale thermometer wordt tegenwoordig niet meer zoals vroeger gebruikelijk altijd in de hand genomen en aan het te meten oppervlak gehouden of in de te meten vloeistof gedompeld. Mogelijk is ook een modern gebruik met de smartphone, want ook aan de digitale thermometer is smarte technologie niet ongemerkt voorbijgegaan. Door gebruik van de Testo Smart Probes kunnen bijvoorbeeld temperaturen, vochtigheid, snelheden en andere grootheden worden gemeten.

Thermo-hygrometer: competent hulpmiddel bij klimaatbewaking

Op veel gebieden is het essentieel, het klimaat continu en blijvend te bewaken. Hier komt de thermo-hygrometer om de hoek kijken, die zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid continu registreert. De combinatie van digitale thermometer en hygrometer kan onder andere worden toegepast:

  • in woongebouwen ter bepaling van het binnenklimaat
  • in kassen ter bepaling van het groeiklimaat
  • in archieven om het klimaat te bewaken
  • in voedseldepots om het opslagklimaat te waarborgen
Thermohygrometer
testo-400-Web-Images-Surface-Temperature-3-2000x1500px.jpg

Digitale thermometers voor huishoudelijk gebruik

Naast de braadthermometer, die de ideale braadtemperatuur van vlees bepaalt, is ook een grillthermometer belangrijk voor thuis bij het koken. Wie er waarde aan hecht dat een steak goed doorbakken of juist nog rare is, kan bij het grillen en braden enerzijds vertrouwen op ervaring en gevoel, anderzijds op de juiste digitale thermometer. Met laatstgenoemde kunnen de waarden natuurlijk duidelijk veiliger en nauwkeuriger worden bepaald.

De digitale thermometer wordt hier gebruikt als steekthermometer. Wel dient u erop te letten dat de temperatuurvoeler de nodige aanpassingstijd krijgt. Te vroeg afgelezen waarden leiden vaak tot verkeerde meetresultaten. Voor sommige toepassingen worden temperatuurmeetstrips ingezet, die zowel op industrieel gebied als in de wetenschap hun taak vervullen. Digitale thermometers worden, zoals reeds gezegd, gebruikt als koortsthermometer, worden echter ook als omgevingsthermometer of ook hier als gecombineerd temperatuur-luchtvochtigheids-meetinstrument ingezet.