Koelketen bewaken: voedselveiligheid waarborgenBederfelijke levensmiddelen reageren gevoelig op veranderingen van de temperatuur. Groente en fruit rijpen snel na en overleven de weg naar de supermarkt nauwelijks als ze te warm worden opgeslagen en vervoerd. In vlees en zuivelproducten kunnen bacteriën zich bij warmte snel vermenigvuldigen. Deze wederom kunnen ernstige ziektes veroorzaken. De koelketen moet dus de hele tijd hermetisch gesloten blijven, wat echter alleen te garanderen valt door middel van permanente bewaking. In het kader van deze bewaking komen zwakke plekken aan het licht, die onmiddellijk verholpen moeten worden. Bijzondere aandacht moet dus uitgaan naar plekken waarvan de omgevingstemperatuur door onveranderlijke invloeden kan schommelen: ramen en deuren alsmede transportvoertuigen of -containers moeten absoluut temperatuurbestendig zijn. Met de meetinstrumenten van Testo kan men het naleven van de koelketen voor levensmiddelen waarborgen.

Daarvoor staan onder meer de volgende instrumenten ter beschikking:

 • Thermometers ter bewaking van de temperaturen
 • Hygrometers ter bewaking van de luchtvochtigheid
 • Dataloggers om de meetwaarden op te slaan en te evalueren
 • Transportloggers voor de logistiek

Brochure: meettechniek koelketen

 • Hulp bij het maken van een keuze: Zo vindt u het juiste meetinstrument
 • Producten gedetailleerd vergeleken

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact

Levensmiddelen veilig opslaan en transporteren

content_2000x1500_standards-coldchain.jpg

Bijna alle landen dienen zich te houden aan het HACCP-concept, dat voor een internationaal bindend kwaliteitsconcept staat waarmee de veiligheid van levensmiddelen gegarandeerd moet worden. Deze richtlijnen houden zich ook bezig met opslag en transport van levensmiddelen en met de na te leven temperatuur, die niet alleen relevant is voor de veiligheid maar ook van invloed is op de kwaliteit van de producten. In een bedrijf zijn bepaalde personen ervoor verantwoordelijk, de koelketen te controleren resp. te waarborgen dat deze ononderbroken wordt aangehouden. Ze moeten de temperatuur in magazijnen en bij het transport telkens weer controleren en de gegevens bijhouden.

Op die manier ontstaat een attest over de koelketen en het naleven ervan. Het gaat daarbij om een preventieve maatregel, want levensmiddelen waarvan de koelketen een keer werd onderbroken, kunnen bederven. De onderbreking en de effecten daarvan kunnen niet meer ongedaan worden gemaakt. Belangrijk daarbij is dat kritische controlepunten speciale aandacht krijgen en beoordeeld worden. Elke onderneming die zich bezighoudt met levensmiddelen, moet daarom een systeem van zelfcontrole aantonen, waarmee kritische punten al vooraf onder de loep worden genomen. Binnen het controlesysteem bestaan er vaste grenswaarden die nageleefd en gecontroleerd moeten worden. Hier komen de meetinstrumenten van Testo om de hoek kijken. Thermometers en hygrometers zorgen voor een consequente bewaking van de koelketen en kunnen zelfs draadloos per smartphone worden bediend.

Voorbeelden van zulke meetinstrumenten zijn:

Transport van levensmiddelen: koelketen niet onderbreken

Bij het vervoer worden vlees, groente en fruit uit hun opslagplek gehaald en in containers, kisten of netten verpakt. Ze worden op het transportvoertuig geladen en lopen daarbij het risico dat de koelketen wordt onderbroken. Ook is het niet alleen bij het laden mogelijk dat de koelketen een fout vertoont. Het koelaggregaat van het voertuig kan uitvallen wat tot bederf van de hele levering zou leiden. Daarom is het cruciaal dat de chauffeur meteen aanwijzingen krijgt voor een storing zodra deze optreedt. Als de temperatuur in de transportruimte stijgt, moet iets worden ondernomen, nog voordat kritische grenswaarden worden overschreden. Temperatuurdataloggers maken het transport van levensmiddelen veiliger en zorgen voor een ononderbroken koelketen dankzij directe tegenmaatregelen bij optreden van een defect of storing.
 • Ononderbroken bewaking en documentatie
 • Met transportloggers en WiFi dataloggersysteem
   

Gezondheid van de consument beschermen

De ononderbroken nageleefde koelketen dient ter bescherming van de gezondheid van de consument. Deze vertrouwt erop dat de landbouwproducten in orde zijn en dat er geen ziekteverwekkers en kiemen in zitten wegens een gebrekkige koeling. De steekthermometer geeft bij een controle aan of de temperatuur binnenin levensmiddelen overeenkomt met de temperatuur aan het oppervlak. Soms is het mogelijk dat de uitwendige temperatuur nog voldoet aan de voorschriften, maar dat binnenin de levensmiddelen een verwarming en daarmee een explosieve vermenigvuldiging van kiemen wordt aangetoond.

Veiligheid voor alle betrokken partijen

Het is vaak bizar hoe in feite gezonde levensmiddelen door een onderbreking van de koelketen snel kunnen uitgroeien tot gevaarlijke ziekteverwekkers. Om dit te voorkomen en de veiligheid van iedereen die met de producten te maken heeft en natuurlijk ook van diegenen die er later van moeten genieten, te waarborgen, moeten temperatuur en vochtigheid continu worden bewaakt. Dit is individueel mogelijk met de thermometers van Testo. Of het nou de infrarood-, steek- of gecombineerde variant betreft: met deze thermometers kan men de kwaliteit nauwkeurig bewaken en een ononderbroken koelketen aantonen.

Overzicht: de belangrijkste meetmethoden

 • Om de temperatuur te meten heb je deze methoden
 • Voor- en nadelen objectief beschreven

Koelketenbewaking: met documentatie a.u.b.

Of het nou om de levering van de levensmiddelen gaat, om de opslag, of om het transport en de opslag in de supermarkt: de koelketen moet te allen tijde worden nageleefd en vooral aantoonbaar zijn. Daarvoor is een permanent bijhouden van de meetwaarden nodig, wat met de dataloggers van Testo geen probleem vormt. Hiermee kunnen gegevens geregistreerd en opgeslagen worden, en later ook geëvalueerd. Dankzij het monitoring-systeem worden veranderingen direct zichtbaar en er kan meteen op worden gereageerd. Door koppeling met de Smart App kunnen meetrapporten als pdf of Excel-bestand direct worden opgeslagen en verstuurd.

Tips & Tricks: temperatuurmeting in de koelketen

Tips & Tricks koelketen
 • Wat zijn de 3 methoden om de temperatuur te meten?
 • Welke juridische grondbeginselen dient men te kennen?
 • Waarop moet men letten bij het kopen?
 • Continue registratie van temperatuur en vochtigheid
 • Individuele oplossingen met dataloggers en het monitoringsysteem testo Saveris 2
 • Nauwkeurige kwaliteitsbewaking bij de levering
 • Met infrarood-, steek- en combi-thermometers
   

Voedselveiligheid gedurende de koelketen

Uitdagingen meester worden – koelketen in acht nemen