Nanodeeltjesmeter – snel effectieve resultaten behalen

Nanodeeltjes zijn verraderlijk. Behalve door hun negatieve invloed op de mens en ook op de omgeving zijn ze niet te herkennen. Des te belangrijker is het dat u met een passend meetapparaat voor nanodeeltjes kun werken.

Deze nanodeeltjesmeters zijn ertoe in staat, de deetjesgrootteverdeling ook dan te detecteren, als de monsters slechts zeer gering worden gehouden en binnen een groot concentratiebereik liggen. De inzet van een rookgasanalyser juist met het oog op een vermindering van de gezondheidsrisico's, is niet te onderschatten. Het is dus des te belangrijker dat u bij een belaste omgeving de belasting kunt inschatten en navenant kunt reageren.

Nanoparticles

Aanknopingspunten voor de aanschaf van een nanodeeltjes-meetinstrument:

 • Te gebruiken zonder radioactieve bronnen
 • Lange looptijden
 • Bewaking van de aantalconcentratie
 • Zeer goede tijdresolutie

Deeltjesaantalmeting

Deeltjesaantalmeting

Gasbehandeling

Roetgenerator

Nanodeeltjesmeting als belangrijke factor

Nanodeeltjes dieselroet

Nanodeeltjes zijn een onderschat gevaar dat niet alleen in de vorm van uitlaatgassen van auto's op mensen inwerkt. Juist in de industrie, waar machines worden gebruikt, kan het gebeuren dat de lucht wordt belast door de uitstoot van nanodeeltjes. Dat gebeurt niet zichtbaar, de gevolgen zijn echter funest. Het fijnstof dat vrijkomt bij industriële processen, komt in het menselijk lichaam terecht. Hier kan het gaan 'rondreizen' en zelfs de hersenen bereiken.

Uit onderzoek is gebleken dat nanodeeltjes ertoe in staat zijn, aandoeningen aan longen, hart en bloedsomloop te bevorderen. Bovendien worden ze ervan verdacht, verantwoordelijk te zijn voor storingen van het zenuwstelsel. Des te belangrijker is het dat de uitstoot van de deeltjes in het industriële proces in de gaten gehouden en beheerst wordt. De integratie van een rookgasanalyser en een lekzoeker is noodzakelijk.

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!


Mensen die in een door nanodeeltjes belaste ruimte werken, staan dagelijks bloot aan een gevaar voor hun gezondheid. Het nanodeeltjes meetapparaat helpt u om de belasting van de omgeving onder controle te houden. Het kan het deeltjesaantal in een bepaald bereik meten en de waarden overdragen. Als u constateert dat er sprake is van een belasting, dan kunt u maatregelen treffen om er iets tegen te doen. Sommige werkplekken zijn extreem belast door nanodeeltjes.

Als de meting door de nanodeeltjesmeter op locatie plaatsvindt, heeft u het voordeel, niet alleen de concentratie, maar ook de grootte te kunnen detecteren.

Nanodeeltjesmeter soldeer- en las-werkplekken

De instrumenten die u bij Testo krijgt aangeboden, zijn draagbaar. Er kan een meting in verschillende bereiken worden uitgevoerd.

Belangrijke eigenschappen bij een nanodeeltjesmeter zijn:

 • Detectie van deeltjesaantal en deeltjesgrootte
 • Opslag van de meetresultaten
 • Geen extra bedrijfsmiddelen nodig

Nanodeeltjes-meetinstrument zonder behoefte aan bedrijfsmiddelen

Draagbare nanodeeltjesteller

Als u een fijnstofmeetinstrument wilt kopen, dan is het aan te bevelen, erop te letten dat dit voor zijn werking geen bedrijfsmiddelen nodig heeft. De factor bedrijfsmiddelen is een bijzonder belangrijk thema. Er bestaan apparaten waarbij deze absoluut noodzakelijk zijn. De varianten bij Testo zijn echter zo ontworpen dat u hier helemaal geen bedrijfsmiddelen nodig heeft. Onder bedrijfsmiddelen verstaan we speciale vloeistoffen of ook andere bronnen. De bronnen moeten soms van radioactieve oorsprong zijn.

Als u nanodeeltjesmeters neemt, waarbij dit het geval is, dan verhoogt u de belasting voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de metingen. Het is tegenwoordig niet meer noodzakelijk, terug te vallen op radioactieve bronnen. In plaats daarvan bestaan er praktische handinstrumenten die men gewoon zonder bedrijfsmiddelen kan hanteren.

De lekzoeker als optimale aanvulling voor de veiligheid:

 • Controle van de deeltjes binnen een bepaald bereik
 • Beperking van mogelijke lek-secties van apparaten
 • Snelle correctie van lekken
Nanodeeltjes meten met het handinstrument

Nanodeeltjes meten met het handinstrument

Het handinstrument uit het assortiment van Testo voor het meten van nanodeeltjes is een uitstekende keuze, omdat u daarmee duidelijk flexibeler bent. Het instrument is goed te hanteren en gemakkelijk in het gebruik. Het is zo ontworpen dat u het ook goed mobiel mee kunt nemen als u van plek verwisseld.

Interessant voor u is ook nog een kijkje naar de meetfrequentie. Deze gaat tot een zeer goede resolutie van 1 s. Dat wil zeggen dat u binnen korte afstanden metingen kunt uitvoeren en op die manier kunt vaststellen of de belasting tijdelijk of permanent in de afzonderlijke bereiken optreedt. Daarmee vormt de rookgasanalyser een belangrijk hulpmiddel in de industrie.

Brochure testo DiSCmini

Meting van de nanodeeltjes

Meting van nanodeeltjes – dit zijn de typische toepassingsgebieden

Als u nog niet zeker weet of u een nanodeeltjesmeter nodig heeft, dan vindt u wellicht baat bij een overzicht van de typische toepassingsgebieden. De instrumenten uit het assortiment van Testo worden in eerste instantie ingezet om een belasting van personen vast te stellen, die eventueel op werkplekken bestaat.

Deze belasting kan ontstaan door lasrook of dieselroet. Met name industriële nanodeeltjes treden veelvuldig op en kunnen door de inzet van het meetinstrument gedetecteerd worden. Maar ook in bereiken waar personen uit risicogroepen actief zijn, kan het instrument worden ingezet. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bedrijf mensen met astma in dienst heeft.

Toepassingsgebieden voor nanodeeltjesmeters samengevat:

 • Controle van de uitstoot van nanodeeltjes in de industrie
 • Controle van bereiken waar personen verblijven
 • Controle van bereiken met personen uit risicogroepen
Nanodeeltjesmeter kopen

Nanodeeltjesmeter kopen bij Testo

Wilt u met een nanodeeltjesmeter de belasting in een bedrijf testen, dan kunt u het passende instrument vinden in het assortiment van Testo.

Hier heeft u de mogelijkheid te informeren naar de eigenschappen van het instrument en te kijken of het geschikt is voor uw doel.