Fotometer: meer veiligheid en betere prestaties dankzij gecontroleerde lichtsterkte

Op de werkplek worden met de fotometer regelmatige metingen van de lichtsterkte uitgevoerd. Daarmee dient gegarandeerd te worden dat de verdeling van de verlichting en de intensiteit ervan op een bepaalde werkplek correct is en dat er optimale lichtverhoudingen heersen. Het personeel van een onderneming kan alleen efficiënt werken als zijn werkomgeving goed is verlicht. Bovendien is het een kwestie van veiligheid, want alleen als het licht sterk genoeg is, kunnen fouten bij de bediening van machines en installaties worden voorkomen. Bovendien wordt vermoeidheid tegengegaan als men op de werkplek fatsoenlijk licht heeft. Fotometers worden daarom onder andere toegepast voor het meten van de volgende criteria:

 • Verlichtingsverdeling en -intensiteit op de werkplek
 • Optimale lichtverhoudingen in openbare gebouwen
 • Lichtverdelingsmeting op beurzen en bij tentoonstellingen
 • Goede machineverlichting in de productie

New!

 • testo 545 testo 545

  testo 545 - Digitale luxmeter met app-koppeling

  Bestelnr. 0563 1545

  € 375,00
  inclusief btw, Bebat en Recupel  € 453,75
  • Eenvoudige, snelle en nauwkeurige meting van de verlichtingssterkte (lux) voor alle gangbare lichtbronnen volgens de ooggevoeligheidscurve
  • Breed gamma aan toepassingen door led compatibiliteit (met uitzondering van één-kleurige blauwe led)
  Details

Uw optimale licht-meetinstrument – van modellen voor beginners tot voor professionals

Luxmeter met vaste voelers

Luxmeter
Bijzonder eenvoudige bediening door compacte, handige bouwwijze.

Luxmeter met aansluitbare voelers

Luxmeter
Meet behalve licht ook andere voor het klimaat relevante parameters – gewoon de gewenste voelers aansluiten.

Voeler

Lichtsterkte meten
Lux-voeler voor het meten van de verlichtingssterkte – passend bij uw luxmeter met aansluitbare voelers

Datalogger

Lichtmeter
Lux en andere parameters draadloos bewaken en opslaan in de Testo Cloud.

Lux meter with permanent probes

Luxmeter met aansluitbare voelers

Voelers

Lichtsterkte meten: fotometer voor elke toepassing

Verlichtingssterkte meten

Kan lux worden gemeten? De fotometrie geeft antwoord op die vraag en weet dat de fotometer daarbij het juiste hulpmiddel is. Eén lux betekent dat een lichtstroom met één lumen sterkte op een oppervlak van één vierkante meter valt en dit gelijkmatig verlicht. De fotometer heeft daaraan zijn bijnaam ‘luxmeter’ te danken, want hij meet de verlichtingssterkte. Voor verschillende toepassingen kan men kiezen uit diverse instrumenten:

 • Multifunctionele instrumenten voor het meten van licht en klimaatparameters
 • Luxmeters met aansluitbare voelers
 • Fotometers zonder te verwisselen voelers
 • Dataloggers voor het registreren en opslaan van de gegevens

Gebouw en constructie - comfort niveau - geluid


Image-2000x1500-Lux.jpg
De fotometers van Testo worden gekenmerkt door hun compacte bouw en maken een eenvoudige en snelle lichtmeting mogelijk. De gevoelige en uiterst nauwkeurig werkende sensoren zijn aangepast aan de spectrale gevoeligheid van het menselijk oog resp. komen daarmee haast overeen. Dankzij de Hold-functie is het mogelijk om de gemeten waarden eenvoudig af te lezen. Het grote display maakt bovendien aflezen vanuit verschillende hoeken mogelijk. De fotometer wordt overal toegepast waar het om de juiste en afdoende verdeling van licht gaat. Vooral op kantoor, in de productie, in assemblagehallen en in medische instellingen speelt de verlichting van een ruimte of een speciaal bereik een zeer belangrijke rol. De fotometers van Testo meten de lichtsterkte en lichtverdeling nauwkeurig en in een mum van tijd. Er zijn ook spotmetingen mee mogelijk.

Fotometer: belangrijke voorschriften voor uiterst nauwkeurige instrumenten

De sensor is bepalend voor de fotometer. Het is immers zijn taak, het licht in de omgeving zo waar te nemen zoals ook het menselijk oog dat doet. De sensor moet dus geel en groen licht beter waarnemen dan rood of blauw. Andere criteria voor fotometers zijn:

 • Goed gestructureerd bedieningsmenu
 • Intuïtieve bediening
 • Groot display
 • Beoordeling volgens de ooggevoeligheidscurve

Lichtmeter: onmisbaar hulpmiddel voor veilig werken

Lux meetinstrument

De afdeling die de verantwoordelijkheid draagt voor werkveiligheid moet ook zorgen voor bescherming van de ogen. Deze worden op de werkplek vaak zwaar belast, wat op kantoor aan het werken met een computer of in een productiehal aan verschillende lichtverhoudingen kan liggen. Met de fotometer wordt gewaarborgd dat wettelijke normen en voorschriften worden nageleefd. Als alle feiten over de voorhanden lichtverhoudingen op tafel liggen, kunnen deze overeenkomstig de wettelijke grenswaarden worden aangepast. Naast de fotometer wordt op werkplekken vaak een geluidsmeter ingezet, want ook het geluidsniveau speelt een cruciale rol als het om de gezondheid en om de efficiëntie van een werkplek gaat.

Fotometer: andere instrumenten om de werkplek te bewaken

Naast de reeds genoemde geluidsmeters kan ook een toerentalmeter worden ingezet. Deze vult de fotometer aan en is handig voor metingen in de productie en in de klimaattechniek. Ook het CO-meetinstrument werkt met gevoelige sensoren en detecteert al geringe concentraties van het giftige koolmonoxide. Als de binnenlucht permanent bewaakt moet worden, dan kunt u de CO2-meter van Testo nemen, die samen met de fotometer de omstandigheden op de werkplek meet en er op die manier voor zorgt dat eventueel maatregelen getroffen kunnen worden. Want alleen waar slechte waarden bekend zijn, kan men er ook iets aan doen! Als u weet dat het kantoor te donker of te slecht geventileerd is, kunt u op zoek gaan naar technische en architectonische oplossingen en uw personeel betere omstandigheden bieden. Ook in bibliotheken, galerieën en musea is het belangrijk om alle klimaatgegevens, CO-meetwaarden en lichtsterktes in de gaten te houden om de gevoelige objecten te beschermen.

Licht meetinstrument: geïntegreerd in draadloze datalogger

De fotometer kan de lichtsterkte meten. Als deze echter opgeslagen moet worden en voor langere tijd beschikbaar moet blijven, dan ligt het voor de hand, de gemeten gegevens in een datalogger te registreren. Hierbij is niet alleen meting van het licht mogelijk, maar kunnen ook andere gegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid en UV-straling worden bijgehouden. Opslaan van de gegevens is bij Testo in de cloud mogelijk. Fotometers zijn bovendien verkrijgbaar met externe sondes. De benodigde sonde, waarmee bijvoorbeeld zeer lichtgevoelige objecten in een tentoonstelling bewaakt moeten worden, wordt aangesloten op de datalogger. Het verwerken van de meetwaarden vindt plaats in de sonde, die uiterst nauwkeurig werkt.