1. De winnaar draagt alle rechten over aan Testo, onbeperkt in termen van ruimte, tijd en inhoud, voor het gebruik en in het bijzonder voor productie, reproductie en distributie van de teksten en het fotografische materiaal gemaakt in de context van de producttest, met het oog op publicatie en wijziging van de werken (door digitale en grafische verwerking van de inhoud). Het gebruiksrecht dat wordt verleend strekt zich uit tot alle vormen van gebruik (bijvoorbeeld wereldwijd internet, print, digitale media, e-mail, sociale media en applicaties). De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn of haar werken fotografisch worden verwerkt (recht van verwerking en wijziging (Belgische auteursrechtwet)).
  2. Alle productiematerialen worden tijdens creatie overgedragen aan het eigendom van Testo.
  3. Testo heeft het recht om (geheel of gedeeltelijk, als eenvoudige of exclusieve rechten) rechten, claims en bevoegdheden overgedragen aan derden over te dragen aan Testo, en derden toestemming te geven deze rechten verder over te dragen.
  4. De naam, beschrijving van het beroep, het bedrijf en de locatie van de klant kunnen door Testo worden vermeld met het oog op de uitoefening van het gebruiksrecht van de werken en kunnen worden gecommuniceerd in de publicatievormen van de werken.