testo 883 voor onderhoud en gebouwenthermografie testen

U wilt de warmtebeeldcamera graag uitproberen – maar u wilt zich nog niet vastleggen? Dan is onze producttest echt wat voor u.

En zo simpel gaat het:

  1. Schrijf u vóór 31.03.21 in voor de producttest door u in het formulier onderaan deze pagina te registreren.
  2. De uitgekozen producttesters krijgen gratis een testo 883 voor hun toepassing om deze te testen.
  3. Na de testfase nemen wij contact met u op en maken aan de hand van uw ervaringen met het meetinstrument een praktijkverslag.*
  4. En het beste is: als blijk van dank mag u de testo 883 gewoon houden. .


*De uitgekozen producttester verplicht zich tot een producttest van 1-2 weken, in overleg met Testo. Daarna dient een korte vragenlijst samen met een medewerker van Testo ingevuld te worden. Ook is een foto van de uitgekozen producttester met ons Testo meetinstrument in actie vereist. Op basis daarvan maken wij met u een praktijkverslag dat op de kanalen van Testo (bijv. website en sociale netwerken en media) gepubliceerd wordt.

Deelname-formulier

Help

114f88a3454f92ec4b97890a72f16cecfa6fc9ae
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Deelnamevoorwaarden

  1. De uitgekozen producttester draagt aan Testo gratis een wat betreft ruimte, tijd en inhoud onbeperkt, uitsluitend, in onderlicentie te geven en overdraagbaar recht tot gebruik van de in het kader van de producttest gemaakte teksten en foto´s ('werken') over, met name door productie, verveelvoudiging en verspreiding, voor publieke weergave en voor verandering van de werken (door inhoudelijke, digitale en grafische bewerking). Het gegunde gebruiksrecht geldt voor alle manieren van gebruik (bijv. wereldwijd internet, print, digitale media, e-mail, sociale netwerken en applicaties). De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat zijn werken fototechnisch bewerkt mogen worden (recht op bewerking en andere vormgeving § 23 Duitse auteurswet UrhG).
  2. De werken worden aan Testo met het maken ervan volledig in eigendom gegeven.
  3. Testo heeft het recht, de overgedragen rechten, aanspraken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk, als niet-exclusieve of exclusieve rechten aan derden over te dragen en derden toe te staan, deze rechten wederom aan anderen over te dragen.
  4. De naam, functieomschrijving, firma en locatie van de klant mogen door Testo ter uitoefening van de gebruiksrechten op de werken genoemd en in de publicatievormen van de werken gecommuniceerd worden.
  5. Voor zover de klant niet afziet van een vermelding van hem als auteur, wordt de volgende auteursaanduiding in de buurt van de werken vermeld: naam van de klant..