Module 1: Koelsystemen begrijpen

Koelsystemen zijn op verschillende gebieden van ons dagelijks leven onmisbaar geworden. Ze zorgen voor het optimale klimaat in gebouwen, koelen industriële processen en maken het mogelijk om levensmiddelen langer te bewaren en in te vriezen. De voordelen van koelsystemen gaan echter gepaard met een behoorlijk verbruik van grondstoffen, dat wereldwijd alsmaar toeneemt en het klimaat belast. Des te belangrijker is het om systemen voor koel- en klimaattechniek professioneel te plannen en efficiënt te laten werken.

Een koelsysteem is een afgesloten en idealiter hermetisch dicht leidingenstelsel waarin koelmiddel circuleert. Een koelmiddel is een stof die bij lage temperatuur en lage druk warmte opneemt en bij hoge temperatuur en hogere druk warmte afgeeft. Deze zogenaamde compressie-koelmiddelcircuits bestaan uit minimaal vier hoofdcomponenten, die hier volgend beknopt nader worden beschreven. De bedrijfsstoffen van het koelsysteem zijn het koelmiddel en de olie in de compressor. De keuze hiervan volgt uit de betreffende toepassing in combinatie met ecologische overwegingen.

Hierbij moeten:

  • de productie van de componenten, 
  • het risicopotentieel van de bedrijfsstoffen in geval van een lekkage of schade, 
  • de voor het beschikbaar maken van de koude benodigde aandrijfenergie en 
  • de verwerking van de installatietechniek na afloop van zijn levensduur worden meegenomen in de beoordeling en keuze.

1.1 Karakteristieken voor de efficiëntie van koelsystemen

Een goede referentiewaarde is bij warmtepompen de COP (Coefficient Of Performance) resp. de EER (Energy Efficiency Ratio) bij koelsystemen. Deze prestatiecijfers weerspiegelen de verhouding van baten en lasten in een speciaal bedrijfspunt van de installatie op een bepaald moment.

Als men de efficiëntie van het koelsysteem voor een heel jaar wil bekijken, dan verschaft de SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) hierover meer duidelijkheid. Hier wordt naast vollast bedrijf en ontwerpcapaciteit ook het deellast bedrijf van het koelsysteem bij de beoordeling betrokken. Vanwege de zeer uiteenlopende omgevingsomstandigheden die in de loop van een jaar optreden, is de deellast beschouwing erg belangrijk.

Een efficiënte vermogensregeling van de koeling (frequentieregelaar voor de vermogensregeling van de compressoren en de toerentalregeling van de condensoren resp. warmtewisselaar-ventilatoren) is een must! Een extra en aanvullend gebruik van thermische opslagmedia (bijv. ijs) kan deellasten resp. extreme pieklasten compenseren en ervoor zorgen dat het systeem veiliger werkt en minder uitvalt.

Dit was slechts een kort fragment. Wilt u meer lezen? Vraag dan meteen de hele koelkennis aan. Het duurt maar 1 minuut en u profiteert van nog 2 andere modules en deze hoofdstukken:

Hier aanvragen

Help

19f467b3c103e63ee0dfa72612ff1038c635d54f
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Inhoud

Module 1: Koelsystemen begrijpen

1.1 Karakteristieken voor de efficiëntie van koelsystemen
1.2 Criteria voor praktijkgerichte koelmiddelen
1.3 Koelmiddelen beoordelen a) De GWP-waarde b) De TEWI-waarde
1.4 Koelsystemen plannen en efficiënt laten werken

Module 2: Grondbeginselen en hoofdcomponenten van de koeltechniek

2.1 Thermodynamica
2.2 De vier hoofdcomponenten van het compressie-koelcircuit
2.2.1 De verdamper
2.2.2 De condensor
2.2.3 De compressor
2.2.4 Het expansieorgaan
2.5 Andere belangrijke onderdelen in het koelmiddelcircuit

Module 3: Correct meten bij koelsystemen

3.1 Belangrijke parameters registreren en beoordelen
3.2 Onderkoeling
3.3 Oververhitting

Koelkennis van Testo