Geluidsmeters: aantal decibel precies meten

Geluidsmeters moeten er zowel op de werkplek als privé bij helpen, het geluidsniveau in decibel te meten. Net als de temperatuur wordt lawaai subjectief ervaren. Wie klaagt over het lawaai van de buren, voelt zich bijvoorbeeld gestoord door hun muziek: na het meten van het daadwerkelijke geluidsniveau in decibel blijkt echter vaak dat deze subjectieve storing niet als lawaai geclassificeerd kan worden. Ook op het werk moet met de geluidsmeter worden bepaald of een medewerker een speciale gehoorbescherming nodig heeft of dat het heersende geluidsniveau nog acceptabel is en onschadelijk voor de gezondheid.

Op de volgende gebieden worden geluidsmeters toegepast:

 • In woningen om het geluidsniveau van de omgeving vast te stellen
 • In de huistechniek
 • In de klimaat- en ventilatietechniek
 • Op werkplekken op kantoor en bij machines
Geluidsniveaumeter

De ideale geluidsmeter – precies gebouwd voor uw taak

 • testo 815 testo 815

  testo 815 - Meetinstrument voor geluid

  Bestelnr. 0563 8155

  € 277,00
  inclusief btw, Bebat en Recupel  € 335,17
  • Eenvoudig te justeren (instelschroevendraaier meegeleverd)
  • Frequentieweging volgens karakteristiek A en C
  Details
 • testo 816-1 testo 816-1

  testo 816-1 - Geluidsmeter

  Bestelnr. 0563 8170

  € 579,00
  inclusief btw, Bebat en Recupel  € 700,59
  • Meet nauwkeurig het geluidsniveau volgens IEC 61672-1 klasse 2 en ANSI S1.4 Type 2
  • Ideaal voor gezondheids- en veiligheidsinspecties en immissie controle
  Details

Geluidsmeters: metingen volgens de norm voor industrie en nijverheid

Decibel meetinstrument

De decibelmeter is geschikt voor metingen van het geluid volgens de norm en geeft de gemeten waarden aan in decibel. Vooral voor werkgevers is een geluidsmeter een onmisbaar instrument. Zij moeten er immers voor zorgen dat de werkomstandigheden en de bescherming tegen immissies op de werkplek in orde zijn. Op die manier kan worden voldaan aan de arboregels, die gericht zijn op het gezond blijven van de medewerkers. Net zo belangrijk is het meten van het aantal decibel bij verbrandings- en verwarmingsinstallaties en airconditionings, waarvoor onder meer de geluidsmeter testo 815 beschikbaar is. Ook de geluidsmeter testo 816 is hiervoor geschikt en staat ter beschikking als norm-conforme geluidsmeter. Belangrijk is daarbij steeds dat voldaan wordt aan de wettelijke normen, wat alleen mogelijk is bij gebruik van de gekeurde geluidsmeters. De geluidsmeters van Testo gaan hierbij uit van de norm IEC 61672-1, die al sinds enkele jaren van kracht is. Deze hanteert in tegenstelling tot de vroegere norm een hogere nauwkeurigheid. Er zijn drie nauwkeurigheidsklassen, waarbij testo geluidsmeters in de weergegeven klasse 2 vallen.

Met name op de volgende gebieden worden geluidsmeters bijzonder vaak toegepast:

 • Geluidsmeting in de verwarmingstechniek, met name bij de brander
 • Meting van het geluidsniveau van machines en installaties in de productie
 • Metingen op het gebied van de arbo-wetgeving (o.a. geluidsniveau op kantoor)
 • Detecteren van het aantal decibel bij openbare evenementen
 • Inspectie van aggregaten en compressoren (bijv. bij koelsystemen)

Geluidsmeter: belangrijke instellingen

Een geluidsmeter meet het volume in decibel en levert daarmee een objectieve waarde om mee te werken. Wel is het daarvoor zaak, een paar dingen op de geluidsmeter in te stellen om daadwerkelijk bruikbare resultaten te verkrijgen. Men moet bijvoorbeeld de tijd instellen, die het mogelijk maakt dat het instrument op langzaam of plotseling van geluidsniveau veranderende klanken reageert. Ook de frequentie moet worden gekozen om lineair of equivalent A-gewogen het geluidsdrukniveau te bepalen. Als equivalent A-gewogen beoordeling van het geluidsniveau geldt de A-karakteristiek die genormaliseerd is. Deze wordt door de testo geluidsmeters exact omgezet. Verder is het natuurlijk belangrijk dat de microfoon van het instrument is gericht op de geluidsbron. Alleen als deze parameters inderdaad zijn ingesteld kan de lawaaimeter de geluidsgolven goed opvangen en het meetresultaat in decibel correct weergeven.

Decibel meetinstrument: juiste toepassing voor zekere resultaten

Niet alleen de instellingen waarmee de decibelmeter aan de metingen begint, zijn van belang, ook de uiterlijke omstandigheden spelen een rol. De geluidsmeter maakt geen verschil tussen de verschillende lawaaibronnen. Als dus het geluidsniveau in decibel bij een machine gemeten dient te worden en twee mensen daar hard met elkaar praten, dan wordt dit meegenomen in de meting. Gemeten wordt de totale geluidssterkte, die natuurlijk ook de correcte waarde is. Want om het personeel te beschermen, dat aan deze installatie wordt ingezet, speelt niet alleen het lawaai van de machine een rol. Cruciaal is het totale geluidsniveau waaraan het personeel dag in dag uit wordt blootgesteld.

DB meetinstrument: grenswaarden in acht nemen

Voor de evaluatie van de meetresultaten in decibel is het belangrijk, wat de wet hierover zegt en die legt bepaalde limieten voor het geluidsniveau vast. Waarom? Omdat lawaai aandoeningen veroorzaakt, in eerste instantie slechthorendheid. Als het gehoor eenmaal is aangetast, herstelt het nooit meer! Bovenaan de lijst met beroepsaandoeningen prijkt dan ook slechthorendheid, want hier helpen geen correcties achteraf meer. Daarom is het zaak, van meet af aan de voorgeschreven waarden na te leven. De geluidsmeter dient ertoe bij te dragen, schade voor de gezondheid te voorkomen en geeft aan, wanneer de situatie kritisch wordt. Momenteel gelden 55 tot 85 decibel als aanvaardbare waarden, waarbij de hoogte van het richtcijfer afhangt van het soort werkplek. In een montagehal geldt 70 decibel nog als minimale waarde, voor een kantoortuin zou dit veel te veel zijn. Daar mag niet meer dan 55 decibel heersen, wat ongeveer overeenkomt met een op normaal niveau gevoerd gesprek. Maar om de waarde heel precies te bepalen moet een daarvoor geschikte geluidsmeter worden gebruikt.
pop_Schallpegelmessgeraet_Application_2000x1500px.jpg

Lawaaimeter: juiste plaatsing voor de meting

Als voorhanden lawaai objectief beoordeeld dient te worden, dan moet dit ook daadwerkelijk op de plek waar het de meeste invloed uitoefent worden gemeten. Als er niemand aan een machine hoeft te werken, hoeft er ook niet te worden toegezien op het geluidsniveau ervan, tenminste niet om gezondheidsredenen. Belangrijker is de meting dus op plekken waar mensen ook echt worden blootgesteld en belast.