Normconforme comfortmetingen met de testo 480

Normconforme PMV/PPD, turbulentiegraad, kwaliteit van de binnenlucht

Evalueer het comfort van werknemers in een ruimte met de testo 480. Comfort op de werkvloer speelt een belangrijke rol in het welzijn van het personeel en verhoogt de productiviteit.

De testo 480 helpt u door alle relevante waarden normconform te berekenen zodat u eenduidige en manipulatiebestendige uitspraken kan doen over het thermisch comfortniveau op de werkplek.

  • PMV/PPD
  • turbulentiegraad
  • kwaliteit van de binnenlucht

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder.

PMV/PPD-metingen volgens de ISO 7730-norm

Step by step through the measurement

De testo 480 berekent normconform de PMV/PPD-index aan de hand van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid, de snelheid van de luchtstroom, de kleding en tal van andere parameters. Het meetinstrument begeleidt u tijdens de meting stap voor stap en presenteert na afloop de resultaten overzichtelijk en duidelijk in een tabel of grafiek. Sensoren en accessoires voor de meting van de PMV/PPD-index:

Meting van de turbulentiegraad overeenkomstig met de EN 13779-norm

Step by step through the measurement

In het geval dat er klachten zijn over tocht op de werkplek kan met de testo 480 met comfortsensor de turbulentiegraad worden berekend. Ook is het mogelijk om de tochtwaarde, ofwel ‘draught-rate’ in kaart te brengen. Na de meting toont de testo 480 de normconforme resultaten; de gemiddelde luchtsnelheid, de gemiddelde temperatuur alsook de turbulentiegraad. Op basis van die waarden wordt de draught-rate berekend. Sensoren en accessoires voor het meten van de turbulentiegraad:

Andere aanbevolen applicaties


Evaluate indoor air quality

Meten de kwaliteit van de binnenlucht

Een meting van de kwaliteit van de lucht binnenshuis helpt bij het maken van een juiste inschatting van de klimatologische omstandigheden in een kamer. Met de testo 480 en geschikte sensoren voor het meten van de kwaliteit van de binnenlucht kunnen de CO2-waarde, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid tegelijkertijd worden gemeten.
Evaluate light intensity

Meten van de lichtintensiteit

Lichtcondities spelen een belangrijke rol als het gaat om het welbevinden van medewerkers op de werkplek. Met de Lux-sensor kunnen de lichtsterktes van alle lampen en lichtbronnen worden gemeten.
Other probes for the testo 480

Meer sensoren, meer mogelijkheden

De veelzijdigheid van de testo 480 is enorm. Een overzicht van alle andere geschikte sensoren die in combinatie met de testo 480 kunnen worden gebruikt vind je hier.
Download

Video: Hoe comfortmeting uitvoeren met de testo 480