Luchtvochtigheidsmeter: belangrijke grootheid betrouwbaar gedetecteerd

Luchtvochtigheid is een van de belangrijkste gemeten grootheden en wordt samen met temperatuur en druk het vaakst gemeten. Luchtvochtigheid en temperatuur zijn daarbij twee belangrijke parameters van het binnenklimaat. De zogenaamde hygrometer kan naast deze waarden nog andere parameters opsporen en bijv. het dauwpunt of het watergehalte van de lucht bepalen. Dankzij zogenaamde klimaat-dataloggers kunnen de waarden zelfs automatisch worden opgeslagen en later geëvalueerd op de pc.
 
Gebruikers profiteren van de volgende mogelijkheden bij de vochtigheidsmeting via een hygrometer:
 
 • Stabiele vochtigheidssensoren in de meetinstrumenten
 • Geïntegreerde of extern aan te brengen vochtigheidsvoelers
 • Toepassing ook in complexe omgevingen mogelijk
 • Degelijke constructie
 • Groot display met verlichting

Alles is mogelijk: luchtvochtigheid meten met Testo

Thermo-hygrometer

Luchtvochtigheids-meetinstrument

Berekent ook dauwpunt en natteboltemperatuur.
 
 

Infrarood-thermometers met vochtigheidsmeting

Luchtvochtigheidsmeter
Met 4-punts-laser en 50:1-optiek voor het op afstand meten van luchtvochtigheid.

Humidity meters with-smartphone-operation

Air humidity meter with connectable probes
Fast, digital, highly efficient and with an App.

Meetinstrumenten met aansluitbare voelers

Luchtvochtigheidsmeting
Luchtvochtigheid en andere klimaatparameters meten met slechts één instrument.

Vochtigheidsvoelers

Luchtvochtigheid meten
Grote keuze aan externe voelers en sondes – voor elke taak rondom vochtigheidsmeting.

Download: GxP woordenboek
 

GxP woordenboek
Dit GxP-lexicon legt een groot deel van de begrippen uit met betrekking tot de thema’s GxP, kwalificatie, validatie en kwaliteitsbewaking.

Het kan altijd efficiënter: met de juiste luchtvochtigheidsmeter

Luchtvochtigheid meten: nauwkeurig de vochtigheid in een ruimte bepalen

De luchtvochtigheidsmeter is een eenvoudig te bedienen meetinstrument dat zeer nauwkeurig werkt. Belangrijk is altijd om de juiste afstand tot koelere oppervlakken aan te houden, want in de directe omgeving van koude vlakken, die deze koude uitstralen, is de luchtvochtigheid hoger dan in warme lucht. Een hier gemeten waarde zou gewoonweg foutief zijn en niet representatief voor de hele ruimte.
Verder is het belangrijk, de meetvoeler in het midden van de ruimte te houden en dat op een hoogte van ca. 60 cm. Tijdens het meten moet de luchtvochtigheidsmeter worden bewogen, lichtjes op en neer bewegen is voldoende. Dit zorgt voor een geringe aanpassingstijd. Dat is de tijd die de luchtvochtigheidsmeter nodig heeft om te acclimatiseren. Wie veel waarde hecht aan zeer nauwkeurige resultaten, biedt het instrument voldoende tijd om zich aan te passen aan een andere temperatuur dan de vorige.
Als hygrometers worden gebruikt om de luchtvochtigheid te meten, is het belangrijk om de sensor niet in contact te brengen met de eigen adem. Uitgeademde lucht is vochtig en vertekent het meetresultaat.
 

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact

Humidity meter
De volgende instrumenten kunnen in combinatie met een luchtvochtigheidsmeter worden ingezet of meten tegelijk met de hygrometer verschillende gegevens:
 
 • Thermo-hygrometer (luchtvochtigheidsmeter en thermometer) voor het berekenen van het dauwpunt en de natteboltemperatuur
 • Infrarood-thermometer met luchtvochtigheidsmeter
 • Smart Probes (vochtigheids- en temperatuurvoelers, die per smartphone bediend en uitgelezen kunnen worden)

Vochtigheid meten: wat meet een luchtvochtigheidsmeter

Een luchtvochtigheidsmeter bepaalt door zijn metingen het vochtgehalte van de lucht. Zoals een thermometer de temperatuur meet, zo meet de vochtigheidsmeter het gehalte aan waterdamp in de lucht. Daarbij valt op dat anders dan de vaak gehoorde veronderstelling warme lucht meer waterdamp bevat dan koude. Architecten en bouwers weten dat: daarom rust een ruwbouw in de wintermaanden, de muren zouden in de zomer bij hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid niet drogen. Kou daarentegen onttrekt het vocht.
 
Gemeten wordt door de luchtvochtigheidsmeter:
 
 • Relatieve luchtvochtigheid: aangegeven in procent, berekening van de waarde door meting van de voorhanden luchtvochtigheid in de ruimte en de maximale luchtvochtigheid
 • Absolute luchtvochtigheid: aangegeven in g/m³, berekening op basis van de hoeveelheid waterdamp in een afgesloten ruimte van 1 m³
 • Dauwpunt: temperatuurniveau waarop dauwvorming kan plaatsvinden
Humidity knowledge

Vochtigheid in de lucht: luchtvochtigheidsmeters stellen de waarde vast

Luchtvochtigheidsmeters voor gebruik in huis kent u vast en zeker. De meeste mensen gebruiken zulke meetinstrumenten in het kleine weerstation dat ze thuis hebben staan. Daar worden meerdere waarden gemeten en op het display weergegeven. Maar ook in de industrie worden luchtvochtigheidsmeters ingezet. Ze worden bijvoorbeeld toegepast bij de industriële vochtigheidsmeting, bij het berekenen van de waarden binnen een koelketen of in een cleanroom. De meettaken daarbij variëren en voor elke taak heeft Testo een passend meetinstrument beschikbaar. Ook voor kritische situaties zijn er vochtigheidsmeters verkrijgbaar, waarbij aangepast zijn aan de taak belangrijker is dan technische snufjes.

andere vochtigheidsmeters van Testo

Luchtvochtigheidsmeters: verschillende eisen, verschillende meetinstrumenten

Verwarmings- en ventilatiesystemen worden zo ingesteld dat ze een behaaglijk binnenklimaat opleveren. Daarbij speelt de relatieve luchtvochtigheid een rol, want die bepaalt samen met de temperatuur het klimaat. Hij moet tussen de 30 en 65 procent liggen om een prettig klimaat te garanderen.
 
Andere taken voor luchtvochtigheidsmeters zijn bijvoorbeeld:
 
 • Detectie van schimmel: door verkeerd ventileren en gebreken in de bouw ontstaat er schimmel. De luchtvochtigheidsmeter kan het dauwpunt berekenen en plekken in huis waar gevaar dreigt, lokaliseren.
 • Langdurige bewaking: registratie van de klimaatgegevens in een ruimte over een langere periode
 • Meting van de materiaalvochtigheid: de materiaalvochtigheidsmeter controleert omstandigheden voor het opslaan van verschillende materialen, waarbij ook de vochtigheid van de opgeslagen materialen zelf gecontroleerd kan worden.

Luchtvochtigheid meten en invloedfactoren herkennen

De luchtvochtigheidsmeter meet de luchtvochtigheid in een ruimte. Het is echter niet alleen belangrijk om de waarde te kennen, maar ook om te weten, waardoor hij wordt bepaald. De luchtvochtigheid hangt bijvoorbeeld af van het aantal mensen dat in een ruimte aanwezig is. Bovendien speelt ventilatie een rol: als vochtige lucht regelmatig kan ontsnappen, blijft het binnenklimaat prettiger en droger. Bouwmaterialen nemen vocht in verschillende mate op of geven het af. Daarom is ook dit een punt van belang bij de beoordeling van het binnenklimaat over een lange periode.