Monitoring en optimalisatie van de aluminiumproductie met het emissie-meetinstrument testo 350.Aluminium

Aluminium is dankzij zijn talrijke voordelen, zoals de oneindige recyclebaarheid, wereldwijd een van de meestgebruikte materialen. De productie van zuiver aluminium is echter zeer complex en vanwege de schadelijke emissies onderhevig aan talrijke milieurichtlijnen.

Om in dit spanningsveld succesvol te zijn, is een toepassing van de modernste meettechniek, zoals de testo 350, absoluut noodzakelijk.

Hoe ons te bereiken

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

De uitdaging

Gesmolten aluminium.
Gesmolten aluminium.

De productie van aluminium door smeltbadelektrolyse is een uiterst energie-intensief proces, dat veel emissies veroorzaakt. Naast stof en fluor (en fluorverbindingen) worden ook SO2 en CO, die door de verbranding van de koolelektroden ontstaan, uitgestoten. Al deze parameters moeten regelmatig gecontroleerd, geanalyseerd en indien nodig geoptimaliseerd worden. Alleen zo is het mogelijk om de strenge milieuvoorschriften in acht te nemen en tegelijkertijd de efficiëntie van de elektrolyseovens te garanderen.

Bij de emissiecontrole van het rookgas uit de elektrolyseovens en van het rookgas dat uit het ovenhuis wordt afgevoerd, gelden voorschriften die bijv. grenswaarden voor stofvormige emissies en grenswaarden voor de massaverhouding van aluminium definiëren.

Ook de emissies van fluor en de gasvormige, anorganische verbindingen ervan (fluorwaterstoffen) moeten aan bepalingen voldoen. Naast CO, SO2, fluor en fluorwaterstoffen kunnen door de hoge verbrandingstemperaturen bij de aluminiumproductie ook hoge stikstofoxidewaarden optreden. Ook deze moeten met een geschikt meetinstrument worden gecontroleerd en geanalyseerd.

Gegoten en gestapelde aluminiumstaven.
Gegoten en gestapelde aluminiumstaven.

De oplossing.

Het draagbare emissie-meetinstrument testo 350 is het ideale gereedschap voor de professionele rookgasanalyse. Het maakt een optimaal bedrijf van de anodeoven, een monitoring van de sorptiereactor en een controle van de relevante grenswaarden mogelijk. Aan de anodeoven worden de volgende parameters gemeten: O2, CO2, CO en SO2. De testo 350 heeft zes insteekplaatsen. Hierbij is het mogelijk om de gassensoren voor CO, SO2, CO2IR, COlow, NO, NOlow, NO2 en H2S vrij te plaatsen. De sensor voor O2 is vast ingebouwd op de vierde insteekplaats. Zo kan deze uiterst belangrijke meetgrootheid permanent worden gemeten. Dit is belangrijk, omdat bij lage O2-waarden de aluminiumkwaliteit door de roetvorming wordt beïnvloed. Alle gassensoren kunnen even eenvoudig worden vervangen als andere slijtdelen. Vanwege de hoge stofconcentraties in het procesgas moeten industriesondes met sondevoorfilters worden gebruikt. Deze beschermen de meettechniek tegen vervuiling. Ook hoge CO-concentraties, die andere meetinstrumenten eventueel kunnen beschadigen, worden met de verdunningsoptie van de testo 350 meetbaar.

Afhankelijk van de meetduur en het vochtgehalte van de brandstof (bijv. aardgas bij de aluminiumproductie), biedt de testo 350 de optie van een gasbehandeling. Deze minimaliseert de invloed van een hoge vochtigheid in het rookgas op de meetwaarden.

Flexibel en robuust

De testo 350 bestaat uit een Control Unit en analysebox. De Control Unit is de afneembare bedienings- en weergave-eenheid van het meetinstrument. Op het grafische kleurendisplay van de Control Unit worden de meetwaarden overzichtelijk weergegeven. De eigenlijke meettechniek bevindt zich in de analysebox. In de analysebox zelf kunnen de sensoren en andere onderdelen worden gewisseld. Door het interne geheugen kunnen meetgegevens van de analysebox op de Control Unit worden overgedragen. Indien nodig kunnen meerdere analyseboxen tegelijk met één Control Unit worden bediend en bestuurd. De stevige behuizing van de testo 350 beschikt over een geïntegreerde schokbescherming. Uitvaltijden door vervuilde instrumenten zijn dankzij de robuuste constructie nagenoeg uitgesloten. Afzonderlijke, afgesloten kamers beschermen de binnenkant van het instrument aanvullend tegen verontreinigingen vanuit de omgeving. De bediening is, behalve met de Control Unit, ook via een directe verbinding met een computer of laptop mogelijk. De analysebox kan na de programmering zelfstandig metingen uitvoeren en meetgegevens opslaan. Dit verhoogt de efficiëntie van uw meetroutines.

Alle meetwaarden kunnen in het instrument worden opgeslagen en vervolgens voor documentatie op de computer worden overgedragen en opgeslagen. Dit alles verloopt via de praktische software testo EasyEmission. Natuurlijk kunnen alle gegevens ook ter plekke worden afgedrukt.

testo 350: robuust en handzaam voor gebruik in ruwe omgevingen.
testo 350

testo 350 – alle voordelen in één oogopslag

testo 350
  • Begeleide bediening met nuttige standaard instellingen – voor nog eenvoudigere metingen
  • Groot grafisch kleurendisplay – voor meer comfort, ook bij slechte lichtomstandigheden
  • Bestand tegen schokken en vuil – ideaal voor gebruik in ruwe omgevingen