Schrijf u hier in voor een gratis workshop thermografie

Aanmeldingsformulier trainingen en workshops thermografie Testo biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop thermografie.Tijdens de workshops zullen de grondbeginselen van de thermografie overlopen worden. Begrippen als reflectie, transmissie en emissie zullen aan bod komen. Ook zullen de belangrijkste eigenschappen die een IR camera moet hebben voor een specifiek toepassing worden toegelicht.

Nadien wordt er de praktijk ingedoken met een aantal van onze toestellen.

Help

0817f6f8e0cb041785b4aa9ab58381a73f0f1640
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging