Centrale bewaking van alle auditrelevante omgevingsparameters - snel, gemakkelijk en efficiënt.

Testo is al vele jaren een betrouwbare partner voor de farmaceutische industrie. Het welzijn en de gezondheid van de patiënten is het allerbelangrijkste waardoor deze sector zeer strikt gereguleerd en gecontroleerd wordt. Met Testo Saveris Pharma Solutions geven we u zekerheid - in de productie, opslag en het transport van geneesmiddelen.

Door nauw samen te werken met onze klanten weten we dat in een globaal genetwerkte en dynamische wereld eenvoudig meten niet genoeg is. Het gaat meer om het uitgebreide beheer van alle relevante kwaliteitsparameters met één centraal, intelligent systeem dat uw dagelijkse werk eenvoudiger, efficiënter en betrouwbaarder maakt.

Hoe contact met ons opnemen

Heeft u vragen, of wilt u Testo Saveris Pharma in uw bedrijf testen?

Of het nu gaat om cleanroomproductie, onderzoek en ontwikkeling, opslag of transport -

Met testo Saveris Pharma Solutions kunt u de omgevingsomstandigheden van uw geneesmiddelen op elk moment eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar controleren.

testo Saveris Pharma Productie ...

  • Helpt u bij de centrale bewaking van alle audit-relevante parameters en gegevens.
  • Minimaliseert risico's, verlaagt kosten en maakt daardoor de productieprocessen aanzienlijk efficiëntere.
  • Maakt snelle interventie mogelijk in kritieke situaties in alle fasen van de farmaceutische industrie.

testo Saveris Pharma Transport...

  • Volledige controle over de koudeketen tijdens transport door eenvoudige bediening.
  • Maakt controleerbare documentatie van alle relevante meetgegevens te allen tijde mogelijk.
  • Kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande monitoringsystemen.

testo Saveris Pharma Opslag ...

  • Stelt u in staat om alle auditrelevante parameters en gegevens centraal te bewaken.
  • Minimaliseert risico's, verlaagt de kosten en helpt u bij het bewaken van de verschillende opslagzones.
  • Maakt snelle interventie mogelijk in geval van afwijkingen en in kritieke situaties.

Overview van het systeem