Mobiele en veilige meetpunten: praktijkvoorbeeld voor draadloze netwerkfunctionaliteit

Bij het werken met zeer gevoelige goederen is het cruciaal dat de transport- en opslagvoorwaarden zo fijnmazig mogelijk bewaakt worden. Maar gangbare monitoringoplossingen houden vaak geen rekening met de bedrijfsinterne logistiek zoals het transport tussen productie en verpakking en distributie. Om u bij deze kritische processtappen te ondersteunen hebben we op verzoek van talloze klanten de nieuwe functie draadloze netwerkfunctionaliteit ontwikkeld. Lees nu hoe u draadloze netwerken met testo Saveris 1 kunt opbouwen en hoe u daarvan kunt profiteren.

Registreer u nu voor de gratis download.

Help

af866a86d1dc343ebff655be57abfb9a3e8f2568
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging
Network