testo 324 - Drukmeter met lekhoeveelheid  

Bestelnr.  0632 3240

Prijs op aanvraag
 • Allround meetinstrument voor volgens de wet testen bij gas- en waterleidingen

 • Dichtheidstest op gasleidingen volgens TRGI 2018 en van LPG-leidingen volgens TRF 2012

 • Intuïtieve en wettelijk conforme menunavigatie

 • Software-ondersteunde vervaardiging van testrapporten

 • Directe berekening van het leidingvolume

 • Veilige bediening dankzij eenslangaansluiting

Na verloop van tijd kunnen gas- en watersystemen lekken
vertonen. Daarom moeten alle leidingen en ventielen
regelmatig op lekken en op een goede werking gecontroleerd
worden. De dichtheid is vooral belangrijk bij nieuwe
installaties of bij noodzakelijke aanpassingen. Met de testo
324 kunnen alle belangrijke metingen aan gas- en waterleidingen uitgevoerd worden met slechts 1 toestel. 
 


Details

Productbeschrijving

De testo 324 is een allrounder, die u helpt tijdens al uw dagelijkse meetopdrachten. Met de testo 324 kunt u alle testen uitvoeren op gas- en waterleidingen: niet alleen een belastings- of dichtheidstest kan snel en correct uitgevoerd worden, maar ook de belangrijke werkingstest. 

Met de testo 324 kunt u alle testen uitvoeren op gas- en waterleidingen

 • Bepalen van het leidingvolume
 • Dichtheidstest op gasleidingen (belastings-, dichtheids- en werkingstest)
 • Lektest
 • Dichtheidstest op LPG-leidingen (belastings- en dichtheidstest)
 • Gasdrukregelaar voor het identificeren van fouten in de drukregelaar
 • Druktest op drinkwaterleidingen
 • Druktest op afvalwaterleidingen
 • Dichtheidscontrole op stookolietanks

Snel, nauwkeurig maar ook betrouwbaar.

De testo 324 bewijst dat nauwkeurigheid, snelheid en gebruiksvriendelijkheid hand in hand gaan: nauwkeurige sensoren, een duidelijke menustructuur in een grafisch display en nauwkeurige meetcellen bewijzen.
De testo 324 is beschikbaar in 2 sets. De basisset en de profiset bevatten alle toebehoren die u nodig heeft om alle metingen uit te voeren. We hebben ook een speciale set voor de controle van stookolietanks. 

 

Leveringsomvang

Drukmeter testo 324 incl. accu en kalibratieprotocol. 

Technische gegevens

NTC

Meetbereik

-20 tot +100 °C

Type K (NiCr-Ni)

Meetbereik

-40 tot +600 °C

Nauwkeurigheid

±0,5 °C of ±0,5 %

Absolute druk

Meetbereik

600 tot 1150 hPa

Nauwkeurigheid

±3 hPa

overbelast

to 1200 hPa

Lekkagemeting

Meetbereik

0 tot 10 l/h

Nauwkeurigheid

±0,2 l/h of ±5 % v. Mw.

Resolution

0,1 l/h

Druk-meting

Meetbereik

0 tot 1000 hPa

Nauwkeurigheid

±0,5 hPa of ±3 % v. Mw.

Druk meting (externe sonde)

Meetbereik

0 tot 25 bar

Nauwkeurigheid

±0,6 % Fs (0 tot 10 bar)

±0,6 % Fs (> 10 tot 25 bar)

Berekening van het leidingvolume

Measuring range

max. 1200 l

Accuracy

±0,2 of ±5 (1 tot 200 l)

Algemene technische gegevens

Overbelasting

1200 hPa

Gewicht

1070 g

Afmetingen

270 x 90 x 75 mm

Bedrijfstemperatuur

+5 tot +40 °C

beschermklasse

IP40 conform EN 60529

reservevoeler kapje

2 Hirschmann sockets for connecting pressure and temperature probes

gasaansluitingen

2 pressure connections DN 5

DVGW-toelating conform 5925

Instrument class L up to volume = 200 litres

display type

Kleurenscherm, weergave in grafieken

dataoverdracht

USB, IrDA, Bluetooth (optioneel)

levensduur

approx. 5 h measurement time, mains operation possible

Opslagtemperatuur

-20 tot +50 °C


Sets

Sets

€ 1.671,00
inclusief btw, Bebat en Recupel  € 2.021,91
€ 2.379,00
inclusief btw, Bebat en Recupel  € 2.878,59
€ 1.899,00
inclusief btw, Bebat en Recupel  € 2.297,79

Toepassingen

Lektest op gasleidingen

Met de testo 324 kunt u alle testen uitvoeren op gasleidingen (volgens TRGI 2018 en DVGW G 5952):
Belastingstest
Deze test wordt uitgevoerd om de leidingen te testen op stabiliteit en levensduur van de aansluitingen. Deze test moet gebeuren voor het pleisteren of het verbergen van de leidingen. Tijdens de belastingstest moeten de nieuwe leidingen, aansluitingen en het gastoestel onder 1 bar druk gezet worden. Het medium waarmee gestest wordt is lucht of inert gas. Er mag geen drukval van minstens 10 minuten zijn tijdens de test.
Dichtheidstest
Met deze test worden de nieuwe leidingen zonder de aansluitingen en zonder het gastoestel gecontroleerd. De testo 324 mag geen drukval registreren gedurende minimum 10 minuten (afhankelijk van het volume in het systeem), de testdruk is 150 mbar (voorheen 110 mbar).

Lektest om gasleidingen in het stooklokaal

Tijdens de werking van de gasinstallatie kan door verschillende invloeden de veiligheid van de installatie in het gedrang komen. De technische installaties zijn dagelijks onderhevig aan slijtage en vervuiling. Enkel een expert kan deze problemen localiseren, beoordelen en herstellen. Een lektest of een onderhoudstest van een gasleiding moet elke 12 jaar uitgevoerd worden. Deze test wordt altijd uitgevoerd onder werkingsomstandigheden (geen verhoogde proefdruk). Tijdens deze test detecteert de testo 324 of er gas lekt uit de leiding en geeft het toestel ook weer hoeveel gas er lekt.

De verschildrukmeting van een brander

Naast de standaard rookgasmeting moet ook een verschildrukmeting van de brander uitgevoerd worden. Dit is het meten van de dynamische druk en de statische druk. De dynamische druk of de branderdruk is de druk van het gas dat naar de brander gaat. De statische druk is de druk in de toevoerleiding. Als de dynamische druk buiten het bereik van 18 tot 25 mbar valt, moeten er aanpassingen gebeuren aan de regeling van de gasblok. Indien deze aanpassingen niet gebeuren, kan de vlam loskomen van het branderbed wat zorgt voor lawaai, een slecht werking en de uitval van de brander.

Meten van de temperatuur aan radiatoren

Bij het meten van de temperatuur van radiatoren, wordt de aan- en afvoertemperatuur gemeten. De aanvoertemperatuur is de temperatuur van het water in de verwarmingsinstallatie. De temperatuur van het water dat afgevoerd wordt uit de installatie is de afvoertemperatuur. Om een verlies aan warmte te voorkomen of om de efficiëntie van de radiatoren te verhogen is het noodzakelijk om de aan- en afvoertemperatuur te meten. Op basis van deze meting kunnen er maatregelen genomen worden om het hydraulisch evenwicht te herstellen. Elke radiator moet voorzien worden van water op een bepaalde temperatuur zodat de gevraagde omgevingstemperatuur in elke kamer verkregen wordt. Een gebrekkige werking resulteert in extra verbruik van energie en elektriciteit.

Druktest op waterleidingen (drink- en afvalwater)

Volgens de wettelijke richtlijnen DIN EN 806-4, DIN 1988-7 en DIN 1610, moeten de leidingen van drink- en afvalwater getest worden alvorens ze in gebruik worden genomen. Deze leidingen worden getest met een druktest met lucht, inert gas of water of met een belastingstest met lucht of inert gas. Echter om hygiënische redenen is het aangeraden dat de leidingen voor de inbedrijfstelling droog blijven en dat er geen lektest met water wordt uitgevoerd. Een druktest met lucht is ook aangeraden om te voorkomen dat metalen materialen gaan roesten. Lekken kunnen meestel snel gehoord worden. Als het moeilijk is om een lek te localiseren, worden de gebruikelijke hulpmiddelen gebruikt zoals verf of schuim.


Prijs op aanvraag