testo Saveris CFR software licentie + 1 gebruiker

Bestelnr.  0572 0193

Prijs op aanvraag
 • testo Saveris CFR software-licentie voor een extra gebruiker

 • Uitbreiding bij het testo Saveris CFR software basispakket

 • Met de licentie gebruikmaken van alle voordelen van de testo Saveris CFR software

Deze component maakt deel uit van het omgevingsmonitoringsysteem testo Saveris 1. Het modulaire systeem meet en analyseert uw kritische omgevingsgegevens, slaat meteen alarm bij overschrijding van grenswaarden en kan u helpen bij het optimaliseren van uw processen.


Details

Productbeschrijving

testo Saveris PRO software

 • Alarmbeheer incl. escalatiemanagement
 • Kalibreermanagement
 • Uitgebreide analysefuncties zonder export van de gegevens als csv bestand
 • (optioneel echter wel mogelijk)
 • Individuele rapportage gebaseerd op de regels en wensen van de gebruiker
 • Analyse en weergave van de meetgegevens als grafiek/tabel
 • Client-server-concept: de meetgegevens kunnen vanaf verschillende pc’s in het netwerk worden gemonitord
 • Alle geregistreerde meetgegevens van de vochtigheids- en temperatuurbewaking worden door de testo Saveris software centraal gearchiveerd en fraudebestendig opgeslagen.

De testo Saveris CFR software omvat bovendien

 • Sterk User Management gebaseerd op verschillende Windows user-groepen en de daarvoor geldende Windows Active Directory rechten en instellingen
 • Audit Trail en ERES principe (Electronic Records / Electronic Signatures) gebaseerd op de regulatieve eisen volgens 21CFR part 11 en de EU Annex 11 van de GMP-regelgeving

testo Saveris cockpit

 • Eenvoudige en van locatie onafhankelijke toegang tot meetgegevens en alarmen bevestigen via uw smart device
 • Eenvoudige en intuïtief te bedienen, platform-onafhankelijke gebruikersinterface
 • Duidelijk minder werk bij training en maken van scholingsmateriaal en SOPs
 • Geografisch hiërarchische opbouw maakt het mogelijk in te zoomen op complexe systemen met heel veel meetpunten
 • Sterk User Management, gebaseerd op de Windows Active Directory inhoud van de klant
 • Regeling van de toegangs- en alarmbevestigingsbevoegdheid
 • Individualisering van het systeem door upload van eigen schema’s en logo’s

Leveringsomvang

Licentie voor een extra gebruiker van de testo Saveris CFR software.

Prijs op aanvraag