Inspectie van hoogspanningsinstallaties met warmtebeeldcamera's van Testo

Thermografie vergroot de voorzieningszekerheid.

Als integraal onderdeel van een stroomnet moeten hoogspanningsinstallaties, bijv. onderstations, er door de hoge beschikbaarheid van hun elektrische installaties voor zorgen dat er continu elektriciteit wordt geleverd. Aan een storing of onderbreking van het stroomnet gaat vaak een thermische opwarming door ohmsche weerstanden vooraf. Het is dus zaak om die op te sporen, te beoordelen en indien nodig een tijdvenster voor de reparatie op te stellen.

Met warmtebeeldcamera’s van Testo kunt u thermische opwarmingen contactloos en vanuit een veilige afstand controleren zonder zelf risico’s te lopen of systemen die onderzocht moeten worden, uit te hoeven schakelen.

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact
Thermografie spanning

Inspectie van de klemverbinding bij de isolator

De uitdaging

Bij het stroomtransport worden de meeste slijtageverschijnselen, materiaalmoeheid of kabelbreuken voorafgegaan door een thermische opwarming vanwege een verhoogde weerstand. Als deze weerstand te groot wordt, dan vernielt de warmteontwikkeling de componenten, wat kan leiden tot een stroomuitval. Doel bij onderhoudswerkzaamheden is het dus om een zowel uitgebreid als gedetailleerd overzicht te krijgen van de schakelinstallaties – inclusief alle scheidings- en vermogensschakelaars, omzetters, isolatoren, schroefverbindingen, kabels of andere verbindingen.

Nog een uitdaging schuilt in de koelolie van de transformatoren. Hier kan door geërodeerde isolatie slib ontstaan, dat zich afzet in de koelribben. De blokkade van de doorstroming in deze koelribben heeft in eerste instantie een negatief effect op de koeling en kan in het ergste geval leiden tot volledige uitval van de koelfunctie van de transformator.

Thermografie stroom

Warmtebeeld van de stroomlus bij een eindmast

De oplossing.

Warmtebeeldcamera testo 885 en testo 890

Met de warmtebeeldcamera's testo 885 en testo 890 met hun hoge resolutie kunnen potentiële oorzaken van fouten snel en nauwkeurig geïdentificeerd worden, nog voordat ze als serieuze problemen de voorzieningszekerheid in gevaar brengen. Met het groothoekobjectief van de camera krijgt u een snel en veelzeggend overzicht van de complete toestand van de te controleren installatie.

Om ook verder weg gelegen meetobjecten precies te kunnen thermograferen, is het SuperTele-objectief aan te raden. Dankzij dit accessoire ligt bijv. het kleinste meetbare object (een object dat niet alleen herkend, maar waarvan de temperatuur ook goed gemeten kan worden) van de testo 890 bij slechts 5,4 mm: bij de testo 885 is dat 8,1 mm (meetafstand in beide gevallen: 10 m).


SuperTelephoto lens

Zo kunt u onder meer minimale kabelbreuken of opwarmingen bij scheidingsschakelaars vanaf een veilige afstand beoordelen.

Het grote draai- en kantelbare display van beide camera’s maakt opnames boven het hoofd mogelijk, en in combinatie met de ergonomische draaigreep kunt u hem ook op moeilijk toegankelijke plaatsen goed hanteren.

Tot slot kan de toestand van de geïnspecteerde installatie door de intuïtieve evaluatiefuncties en de eenvoudige rapportage van de analysesoftware testo IRSoft professioneel gedocumenteerd worden.