Emissiemeting aan warmtekrachtkoppelingen

Warmtekrachtkoppelingen (WKK) dienen voor de centrale opwekking en aanvoer van stroom en warmte. Dit soort installaties wordt gebruikt in de landbouw, bij gemeentes, in het facility management, bij middenstandsbedrijven en de industrie, bij nutsbedrijven en bij grote energieleveranciers.

De voorwaarden voor de inzet van een WKK-systeem zijn momenteel gunstiger dan ooit. Enerzijds loont de investering vanwege lage olie- en gasprijzen en subsidies van de overheid. Anderzijds moet de hogere stroombehoefte van een groeiende wereldeconomie worden gedekt.

Om een warmtekrachtkoppeling rendabel te laten draaien moeten een paar basisfactoren door een doelgerichte inzet van geschikte meettechniek gegarandeerd worden:

 • Bewaking van de emissie-grenswaarden
 • Test en controle van het motorrendement
 • Correct instellen van de samenhangen van ontsteking, luchtovermaat enz. van de motor
 • Controle van de nabehandelingssystemen van het rookgas

Whitepaper 'Elektrochemische sensoren in mobiele rookgasanalysers'

Preview whitepaper

Wist u dat elektrochemische sensoren in mobiele rookgasanalysers een voordelig alternatief vormen voor stationaire meettechniek? Ontdek nu alle wetenswaardigheden over het gebruik van zulke sensoren in ons nieuwe whitepaper. 

 • Werkingsprincipe van elektrochemische gassensoren
 • Speciale oplossingen aangepast aan bijzondere applicaties

De uitdaging

Afbeelding van titelpagina referentieverslag 2G

WKK-systemen zijn in de regel aangepaste en vergrote motoren uit de autotechniek, die een stookgas (bijv. stort-, bio- of vloeibaar gas) aanzuigen, mengen met lucht, verdichten en verbranden. Daarbij kunnen luchtovermaat, brandstofdruk, motorinstelling en omgevingstemperatuur of -vochtigheid van doorslaggevende invloed zijn op de emissies. Met deze effecten moet men bij de optimalisatie of instelling van de motor rekening houden om een zo efficiënt mogelijk proces bij zo min mogelijk uitstoot te bereiken.

Als de instelling met een onnauwkeurig meetinstrument wordt uitgevoerd, dan kan dat negatieve gevolgen hebben:

 • Overslaan van de motor door onregelmatige ontsteking
 • Mechanisch kloppen
 • Verhoogde temperatuur bij motorcomponenten en hulpstoffen
 • Verhoogde slijtage
 • Hogere onderhouds- en reparatiekosten

Toepassingstekening

Fragment uit toepassingstekening

Belangstelling? Download dan nu de belangrijkste informatie voor de applicatie WKC:

 • Ontwikkeling van de emissies (lambda)
 • Optimale instelling van de motor

De oplossing: emissie-meetinstrument testo 350

Key Visual

De rookgasanalyser testo 350 beschikt over instelmenu´s voor specifieke applicaties, die zich aanpassen aan de betreffende toepassingen (bijv. λ ≤ 1 of λ > 1 motoren), en die de gebruiker door verschillende hulpfuncties ondersteunen. In combinatie met de krachtige Peltier-gasbehandeling levert de testo 350 in een mum van tijd uiterst precieze meetwaarden.

De voordelen

 • Reductie van het brandstofverbruik van de installatie met wel 10 % 
 • Langere levensduur van de motor
 • Lagere onderhoudskosten door toezicht op de mechanische slijtage
 • Aantoonbare kwaliteit van de verrichte service door gedocumenteerde meetwaarden

Referentieverslag testo 350

The emission analyzer testo 350 at 2G Energy AG

Hoe wordt met de rookgasanalyser testo 350 gezorgd voor een efficiënte werking van een warmtekrachtcentrale?

Ontdek meer aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de 2G Energy AG.

Download: Referentieverslag 2G Energy AG


Het alternatief: emissie-meetinstrument testo 340

Key Visual testo 340

De testo 340 is het meest voordelige instapmodel met een zeer nauwkeurige meettechniek en een bijzonder stevige bouw. Voor uiterst nauwkeurige resultaten bij metingen zonder gasbehandeling.

De voordelen

 • Zelfreinigingseffect in de speciale slang (PTFE): condens en vuildeeltjes blijven niet vasthechten
 • Comfortabel inregelen: met de slangverlenging (tot 7,8 m) kunt u het display van het meetinstrument altijd bekijken, ook als de meetpunten verder weg liggen
 • Meetbereikuitbreiding (factor 5): hoge concentraties (CO tot 50.000 ppm) onbeperkt meten
 • Geschikt voor de inzet bij biogas en de meting van SO2 en H2S

Referentieverslag testo 340

Reference flue gas measuring instrument testo 340

Cummins is one of the world’s leading manufacturers of diesel and gas engines. The company relies on the testo 340 when commissioning them. Read here what the experts love.

Veelzijdige meettechniek voor efficiënte warmtekrachtkoppelingen

Preventief onderhoud
 

testo-870-application-2000x1500.jpg
 • Veilige controle van elektrische en mechanische componenten tijdens bedrijf
 • Minder uitval van installaties, producten gaan langer mee en efficiënter gebruik van energie.

Meting van temperatuur, vochtigheid en stroming

smart-probe-heating-set-app-17.31-EN-2000x1500.jpg
 • Optimalisatie van het rendement van de warmtewisselaar
 • Verlenging van de levensduur van de turbolader

Meting elektrische grootheden

testo-770-2-application-2000x1500.jpg
 • Controle van elektrische componenten om uitval te verminderen

Brochure: meettechniek voor WKK

CHP-Brochure-Industrial-Emission-Probes-2000x1500.jpg
 • Gebundelde techniek voor WKK-professionals
 • Met nieuwe sets voor de emissie-analyse