Warmtekracht-

centrales

Denkt in plaats van te meten. De emissie analyser testo 350.

Warmte/krachtkoppeling, kortweg WKK, wordt in veel bedrijfstakken ingezet. Deze installaties worden gebruikt in de landbouw, in gemeenten, bij het beheer van woongebouwen door middelgrote commerciële en industriële bedrijven, maar ook door gemeentelijke nutsbedrijven en grote energieleveranciers.

De omstandigheden voor het exploiteren van een WKK-systeem zijn nu beter dan ooit tevoren. In de eerste plaats maken de lage olie- en gasprijzen en de staatssubsidies de investering de moeite waard. Afgezien daarvan moet de toegenomen elektriciteitsbehoefte van een groeiende wereldeconomie worden gedekt.

Om een warmtekrachtkoppelingsinstallatie economisch te laten werken, moeten bepaalde basisnormen worden gewaarborgd door de gerichte toepassing van geschikte meettechnologie.

 •  Bewaking van de emissie-grenswaarden (vastgelegd in BEMS)

 • Controle van de efficiëntie van de installatie

 • Controle van de rookgas nabehandelingssystemen

 • Testen van rookgassystemen

Goed voor het klimaat. En voor de balans.

Uitstoot en energiekosten verlagen

Emissiemeting op warmtekrachtkoppelingssystemen

WKK-systemen zuigen brandgas aan, mengen het met lucht, comprimeren en ontsteken het. Om de efficiëntie van dit proces te maximaliseren en de uitstoot van emissies te minimaliseren, moet het zeer goed worden afgestemd. Met deze effecten moet rekening worden gehouden bij het optimaliseren of afstellen van de motor om een maximale efficiëntie van het proces en een minimaal emissieniveau te bereiken.

Als het met een onnauwkeurig meetinstrument wordt ingesteld, kan het volgende gebeuren:

 • Ontstekingsfout

 • Mechanisch kloppen

 • Verhoogde temperatuur bij motorcomponenten en hulpstoffen

 • Hogere onderhouds- en reparatiekosten

 • Hogere onderhouds- en reparatiekosten

Whitepaper

Elektrochemische sensoren in mobiele rookgasmeters

Wist u dat elektrochemische sensoren in mobiele rookgasanalysers een kosteneffectief alternatief zijn voor stationaire meettechniek? Lees alles wat u moet weten over het gebruik van dergelijke sensoren in onze nieuwe whitepaper.

Naar het leesfragment

Rookgasanalysers en meetprincipes

Werkingsprincipe van elektrochemische gassensoren

Speciale oplossingen voor speciale toepassingen

En nog veel meer ...

Toepassingsinformatie en referentierapporten

Toepassingstekening

Download

Toepassingsbeschrijving van warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Cummins is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van diesel- en gasmotoren. Het bedrijf vertrouwt op de testo 340 bij de inbedrijfstelling. Lees hier waar de experts van houden.

Referentie verslag testo 350

Hoe wordt met het rookgas-analyse-instrument testo 350 gezorgd voor een efficiënte werking van een warmtekrachtcentrale? Kom meer te weten aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de 2G Energy AG.

Toepassingstekening

Lees het rapport

Referentieverslag testo 340

Cummins is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van diesel- en gasmotoren. Het bedrijf vertrouwt op de testo 340 bij de inbedrijfstelling. Lees hier waar de experts van houden.

Veelzijdige meettechniek voor efficiënte warmtekrachtkoppelingen

Preventief onderhoud

 • Veilige controle van elektrische en mechanische componenten tijdens bedrijf

 • Minder uitval van installaties, producten gaan langer mee en efficiënter gebruik van energie.

Smartprobes

Meer informatie

Meting van temperatuur, vochtigheid en stroming

 • Optimalisatie van het rendement van de warmtewisselaar

 • Verlenging van de levensduur van de turbolader

Stroomtangen

Meer informatie

Meting elektrische grootheden

 • Controle van elektrische componenten om uitval te verminderen

Brochure

Download

Brochure: meettechniek voor WKK

 • Gebundelde techniek voor WKK-professionals

 • Met nieuwe sets voor de emissie-analyse