Een zorg minder: betrouwbare gasbewaking in de mijnbouw met de emissie-meetinstrumenten testo 340 en testo 350.Risico’s in verband met gas reduceren – met ultramoderne meettechniek van Testo

De mijnbouw is van nature een gevaarlijke branche. Het met gebruik van veel energie winbaar maken en winnen van grondstoffen als kolen, aardolie of aardgas brengt behalve talloze andere uitdagingen ook de uitstoot van giftige stoffen in lucht en water met zich mee. Exploitanten van mijnen hebben tegenwoordig te maken met een dubbele verantwoordelijkheid. Enerzijds dienen ze de gezondheid en veiligheid van het personeel te beschermen, anderzijds moeten ze de emissies onder de wettelijk voorgeschreven grenswaarden houden, zonder daarbij de efficiëntie van de grondstofwinning uit het oog te verliezen. Daarbij neemt de druk op de mijnbouw voortdurend toe om meer verantwoordelijkheid voor de effecten op het milieu op zich te nemen. De toepassing van ultramoderne en vele malen beproefde meettechniek van Testo biedt de noodzakelijke steun om in het spanningsveld van veiligheid, milieubescherming en efficiëntie succesvol te opereren.
 

Hoe ons te bereiken

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

De uitdaging.

Tot de meest voorkomende risico's in de mijnbouw, met name onder de grond en bij de steenkoolwinning, behoort het optreden van verhoogde gasconcentraties van zowel brandbare als giftige en verstikkende gassen. Daarbij gaat het in de mijnbouw meestal om methaan (CH4), kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), stikstofoxides (NOx), zwavelwaterstof (H2S) en zwaveldioxide (SO2). Koolmonoxide vormt daarbij voor de mijnwerkers een bijzonder verraderlijk gevaar, omdat het ervoor zorgt dat het lichaam geen zuurstof meer kan opnemen, maar zelf kleur- en geurloos is. Al deze parameters moeten regelmatig en betrouwbaar gecontroleerd, geanalyseerd en indien nodig geoptimaliseerd worden om de gezondheid en veiligheid van de mijnwerkers te waarborgen en de milieuvoorschriften na te leven.

testo 350 in de praktijk
testo 350 in de praktijk: uiterst nauwkeurige meetresultaten zelfs in extreme en smerige omgeving.

De oplossing.

De draagbare emissie-meetinstrumenten testo 340 en testo 350 zijn ideaal voor een betrouwbare meting en controle van gasconcentraties in de mijnbouw. Met het oog op stijgende brandstofkosten voor thermische gasmonitoringsystemen bieden de twee compacte rookgasanalysers van Testo een voordelige en gebruikersvriendelijke oplossing voor allerlei toepassingen ‘on the road’. 

 
De unieke meetbereikuitbreiding vereenvoudigt het meten ook bij hoge gasconcentraties en temperaturen. Een O2‑sensor als standaard en allerlei extra gassensoren die individueel geconfigureerd kunnen worden, zorgen ervoor dat uw analyser optimaal wordt aangepast aan de meettaak. En dan is er natuurlijk nog de koppeling van de robuuste, praktische bouwwijze aan maximale nauwkeurigheid, die ervoor zorgt dat de testo 340 en testo 350 uitstekend zijn opgewassen tegen alle meeteisen in de mijnbouw: inbedrijfstellings-, service- en onderhoudswerkzaamheden net zo als metingen voor monitoringdoeleinden. 
 
Met de IR- of bluetooth-printer kunnen metingen meteen gedocumenteerd worden en met de EasyEmission-software worden ze eenvoudig gelezen, verwerkt, gearchiveerd en beheerd.
 

Alle voordelen in één oogopslag:

testo 340

testo 340
 • Uit te breiden met wel 4 sensoren
 • Dankzij meetbereikuitbreiding ook inzetbaar bij hoge gasconcentraties
 • Automatische verdunning – beschermt de sensoren
 • Voorgekalibreerde gassensoren voor een eenvoudige en snelle wisseling van de sensor
 • Talloze opties bij de sondes – passend voor elke toepassing
   

testo 350

testo 350
 • Uit te breiden met wel 6 sensoren
 • Begeleide bediening met handige standaard instellingen – voor nog eenvoudigere metingen
 • Groot grafisch kleurendisplay – voor meer comfort, ook bij slechte lichtomstandigheden
 • Bestand tegen schokken en vuil – ideaal voor gebruik in ruwe omgevingen