Indoor air quality en comfort

Door een regelmatige controle van de omgevingsluchtkwaliteit (IAQ) en de behaaglijkheid op de werkplek kan de klimaatinstallatie nauwkeurig ingesteld en het risico op ziekteverzuim verminderd worden. Een optimaal omgevingsklimaat op de werkplek is een garantie voor een betere motivatie en productiviteit van de medewerkers

Kwaliteit van de omgevingslucht

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-1-2000x1500px.jpg

De CO2-concentratie en de kwaliteit van de omgevingslucht in binnenruimtes zijn de belangrijkste indicatoren voor een goede kwaliteit van de omgevingslucht.

 • Kwaliteit van de omgevingslucht beoordelen door CO2 en andere metingen
 • CO2-concentratie mag 800 ppm niet overschrijden (KB 25 maart 2016)

Turbulentiegraad

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-2-2000x1500px.jpg

De luchtsnelheid in ruimtes heeft een directe invloed op de thermische behaaglijkheid.

 • De turbulentiegraad drukt de schommeling van de luchtsnelheid en de intensiteit van de luchtstroming uit
 • Luchttemperatuur en turbulentiegraad nauwkeurig registreren

Vochtigheid en temperatuur

testo-623-Indoor-Air-Quality.jpg

De parameters luchttemperatuur en relatieve vochtigheid zijn belangrijk bij de planning, de keuze en de  instelling van de verwarmings- en klimaatinstallatie.

 • Aanbevolen voor de relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 65%

Stralingswarmte

testo-400-Web-Images-Appl-hvacr-3-2000x1500px.jpg

Extreme temperaturen op werkplekken leiden vaak tot zwaardere werkbelasting.

 • Meting van de WBGT-index (Wet-Bulb-Globe-Temperature) voor de beoordeling van werkplekken, die worden belast door warmtestraling
 • Conform DIN 33403 en ISO 7243

Behaaglijkheid (PMV/PPD)

testo 480 comfort level measurement (PMV/PPD)

Het comfort van een persoon in een ruimte is afhankelijk van een reeks thermische factoren.

 • Alle parameters in de PMV/PPD-meting verenigd
 • Gemiddelde waarde van de klimaatbeoordeling
 • Conform ISO 7730

Licht

0560-0560-05.jpg

Een adequate verlichting op de werkplek dient ertoe om het personeel voldoende licht te geven om taken goed te kunnen vervullen.

 • Lichtsterkte (natuurlijk of kunstlicht) meten en beoordelen

Geluid

testo-816-1-application-sound-004433.jpg

Als het geluidsniveau op de werkplek hoog is, dan daalt de efficiëntie van de medewerkers - of de geluidsbelasting nu wordt veroorzaakt door apparaten of collega´s.

 • Nauwkeurig bewijs door geluidsmeting op werkplekken

Contacteer ons.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

Contact