Veiligheid zonder compromissen: meetinstrumenten en all-in oplossingen voor de farmalogistiek.

Veiligheid voor de patiënt garanderen.


Uw partner voor kwaliteit en compliance in de farmaceutische koelketen.

Achter elk geneesmiddel dat veilig bij een patiënt aankomt, schuilt een behoorlijke logistieke prestatie.

De basisvoorwaarde moge duidelijk zijn: gedurende de hele supply chain moet de koelketen worden nageleefd.

De brengt de nodige eisen aan het transport zelf en aan de opslagfaciliteiten met zich mee. De processen in de farmalogistiek zijn immers aan bijna net zo veel regels onderhevig als de productie zelf.

  • Op de weg, op het spoor of in de lucht moet op elk moment gewaarborgd zijn dat de temperatuur binnen bepaalde grenzen blijft.
  • In de opslagruimtes moeten door klimaatmapping de passende meetplekken voor de aan te brengen meettechniek worden vastgelegd.

Met dataloggers, dataloggersystemen of all-in oplossingen van Testo houdt u zich gegarandeerd aan de geldende normen, richtlijnen en voorschriften. En met perfect opgeslagen en geleverde farmaceutica levert u een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van veel mensen.

Het transport van farmaceutische producten is een uitdaging: als temperatuurgrenswaarden worden overschreden dan worden gevoelige medicijnen beschadigd. Met dataloggers van Testo beschermt u uw gevoelige vracht gedurende de hele supply chain:

  • Transparantie tijdens de hele koelketen-distributie
  • Veilig en conform de gangbare normen, richtlijnen en voorschriften

Veel geneesmiddelen reageren gevoelig op temperatuurschommelingen. Constante temperatuur- en vochtigheidswaarden zijn daarom bepalend voor de kwaliteit en werking van de geneesmiddelen. Bovendien moeten internationale en nationale regels worden nageleefd.

Reden te meer om met Testo te vertrouwen op een ware expert:

  • Geautomatiseerde en ononderbroken registratie van meetgegevens
  • GxP-conforme opslag waarborgen
  • Valideerbare 21 CFR Part 11 software

Praktijkverslag:

GxP-conforme opslag van farmaceutische producten met het volledig geautomatiseerde omgevingsmonitoringsysteem testo Saveris 1.

Download het nu en kom te weten waar het bij de opslag van farmaceutische producten en andere temperatuurgevoelige goederen op aankomt.


Expertise & downloads