Fragment: Whitepaper - Meet u nog of bewaakt u al? Met een temperatuur-monitoringsysteem veilig zitten en kosten besparen.

Als het om het meten en documenteren van temperaturen gaat, zijn veel voedselbedrijven ervan overtuigd dat ze safe zitten. Maar de realiteit ziet er anders uit zoals deze statistiek uit een publicatie van de Duitse officiële instantie voor consumentenbescherming en voedselveiligheid (BVL) laat zien. Daaruit valt af te leiden dat ongeveer een vierde van alle gecontroleerde ondernemingen wegens overtredingen in het hygiënemanagement resp. in de bedrijfshygiëne door de mand valt. Het naleven van temperatuurgrenswaarden, bijv. bij de opslag, bij transport of het verwerken van levensmiddelen, maakt hiervan onderdeel uit.

Het niet doorstaan van een controle heeft verstrekkende consequenties – van een lastige na-controle die men zelf moet betalen, tot flinke boetes tot aan een funeste sluiting of imagoverlies.

Maar niet alleen dat is de reden om kritische temperaturen te bewaken. Iedereen die levensmiddelen produceert of verkoopt, heeft een zorgplicht en is ervoor verantwoordelijk dat zijn producten zonder bezwaren zijn. Dat moet elk voedselbedrijf door passende controlesystemen waarborgen. Daarnaast is het zaak, de goederenwaarde van de opgeslagen producten of geproduceerde producten in de gaten te houden: Levensmiddelen die niet voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van hygiëne, moeten uit de roulatie worden gehaald. Voor kwaliteitsverantwoordelijken is het in elk geval zaak, temperatuurwaarden onder controle te hebben.

Dit was slechts een kort fragment. Wilt u meer lezen? Vraag dan meteen de hele whitepaper aan en kom te weten:

 • Waarom de goeie ouwe dagelijkse meting niet voldoende is.
 • Waarom papieren lijsten met handmatig ingevulde meetwaarden een probleem vormen.
 • Welke kosten de verschillende meetmethoden met zich meebrengen.
 • Welke voordelen monitoringsystemen voor temperatuurbewaking bieden.
Voedselinspecties

Hier aanvragen

Help

e59311e982b1cf9dee5b2e254fd454c8e7bea2f2
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Inhoud van de whitepaper:

 1. Executive Summary
 2. Kwaliteit kan niet gedelegeerd worden. Oftewel: plichten van een voedselondernemer
 3. De 3 methoden van temperatuurmeting
 4. Aan het einde wordt de rekening opgemaakt: Kostenvergelijking bij meettechniek voor temperatuurcontrole
 5. Bijzondere uitdagingen bij handmeetinstrumenten en dataloggers
 6. Het kan ook anders: de voordelen van geautomatiseerde monitoringsystemen
 7. Met deze vragen naar een perfecte temperatuurbewaking
 8. Over Testo: Hightech uit het Zwarte Woud
Whitepaper temperatuurbewaking