Meettechniek voor dagen waarop er aan het werk geen einde lijkt te komen

Kiest u tussen 1 mei en 30 juni 2020 voor een set met de digitale manifolds testo 550, testo 557 of testo 570, dan ontvangt u gratis een hoogwaardige electronische meettool cadeau.

In 3 stappen naar uw elektrische meettool

 • Actieset kopen
 • Rekening uploaden
 • Elektrische meettool ontvangen via de post

Met deze 5 voordelen bent u op alles voorbereid

Bediening testo 557

1. Eenvoudige bediening

 • Met één hand
 • Snellere resultaten
 • Minder meetfouten
Display manifold Testo

2. Duidelijke meetwaarde-indicatie

 • Resultaten in één oogopslag
 • Grafisch verloop
 • Intuïtieve apps
Documentatie Smart Probes

3. Digitale documentatie

 • Geen papierwinkel
 • Met foto’s
 • E-mail versturen als pdf
Koudemiddel manifold

4. Meer flexibiliteit

 • Alle koudemiddelen opgeslagen
 • Manifolds met automatische warmtepompmodus
 • Testo Smart Probes met 100 m bluetooth
Testo degelijk

5. Betrouwbare degelijkheid

 • Lange batterijduur
 • Geen lekkages
 • Hoogwaardige kwaliteit
Gratis electrische meettool

Perfect voor service – perfect voor controles

testo 557
digitale manifold als set

Bij aanschaf van een testo 557 set ontvangt u een testo 760-1 multimeter

testo 557 set
 • Automatische berekening van de installatieparameters
 • Automatische modus voor warmtepompen
 • Automatische absolute drukmeting
 • Vacuümmeting met externe sonde

testo 550
digitale manifold als set

Bij aanschaf van een testo 550 ontvangt u een testo 745 contactloze spanningsmeter

testo 550 set
 • Automatische berekening van de installatieparameters
 • Automatische modus voor warmtepompen

testo 570
digitale manifold als set

Bij aanschaf van een testo 570 set ontvangt u een testo 770-1 stroomtang

POP-Vakuummessgerät-testo570-set.jpg
 • 40 koudemiddelen opgeslagen in de manifold
 • Parallel berekenen van oververhitting en onderkoeling
 • 999 uur aan meetgeheugen
 • Set bevat een tangvoeler voor het meten van de oppervlaktetemperatuur van slangen en buizen

testo Smart Probes AC & koudetechniek set

Testo Smart Probes koudetechniek
 • 2 hogedrukmeters, 2 tangthermometers
 • Drukmeting zonder verlies van koudemiddel
 • Bediening per app

testo 552
vacuümmeter met Bluetooth

testo 552
 • Drukeisen van de fabrikant naleven
 • Bewaking van de meting op afstand per app
 • Meer veiligheid door alarm

testo 316-3 lekdetector voor koudemiddel

testo 316-3
 • Spoort lekkages ook op in besmette ruimtes
 • Detecteert ook minimale ondichtheden
 • Optisch en akoestisch alarm

Hier zit meer in voor u

Promotie Testo

Als u tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2020 voor een set met de digitale manifolds testo 550, testo 557 of testo 570 kiest, ontvangt u gratis een hoogwaardige electronische meettool cadeau.

In 3 stappen naar uw elektrische meettool

 1. Actieset kopen
 2. Rekening uploaden
 3. Elektrische meettool ontvangen via de post

Deelnameformulier

Help

d809da539e4a908aa1daec7090ca73a0b87366ef
Bevestigen
Concept gevonden
Concept gevonden
Concepten gevonden
[Existing form data found]
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Deelnamevoorwaarden voor de speciale actie ‘Testo koude- resp. voorjaarspromotie 2020

De hier volgende voorwaarden gelden voor deelname aan de Testo koelactie 2020 (‘Actie’).

 1. Organisator
  De actie wordt georganiseerd door Testo BV.
 2. Voorwerp van de actie
  Voorwerp van de actie is het toekennen van een extra artikel bij aanschaf van een van de Testo meetinstrumentensets testo 550, Testo 557 of Testo 570 (‘Actie-instrumenten’) en het daaropvolgende opsturen van het volledig ingevulde formulier op de website samen met een kopie van de factuur of leveringsbon.
 3. Deelnamebevoegdheid
  Bevoegd om deel te nemen zijn natuurlijke personen die in Nederland wonen (‘Deelnemers’). Medewerkers van de organisator, gelieerde bedrijven en andere bedrijven die betrokken zijn bij opzetten en uitvoeren van de actie, alsmede hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname. Deelname is pas mogelijk vanaf 18 jaar.
 4. Deelname aan de actie
  Om deel te nemen aan de actie moet de deelnemer in de periode van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 in eigen naam of in naam van een bedrijf een actie-instrument kopen bij een deelnemende dealer* in Nederland. Vervolgens moet de deelnemer zich registreren op www.testo.nl/actie/koelactie-2020, het formulier invullen en de factuur of aankoopbon daarbij uploaden. Elke deelnemer kan per gekocht actie-instrument slechts één keer deelnemen aan de actie. Bij meervoudige deelname met verschillende of meerdere adresgegevens en bij andere pogingen tot manipulatie wordt de deelnemer onmiddellijk uitgesloten van de actie. Voorwaarde voor registratie en dus voor deelname aan de actie is dat men akkoord gaat met het ontvangen van toepassingsspecifieke informatie per e-mail. Elke deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn e-mailadres voor dit doel. Dit betekent dat het recht op een extra artikel vervalt als dit op dat moment nog niet is geleverd. Zonder registratie kan het extra artikel (zie punt 5) tegen betaling worden verkregen in onze webshop of via onze dealers.
 5. Extra artikel
  Na controle van de bevoegdheid tot deelname ontvangt elke bevoegde deelnemer een extra artikel in de vorm van een gereedschap (Bij aanschaf van een testo 550 set een testo 745 contactloze spanningsmeter, bij aanschaf van een testo 557 set een testo 760-1 multimeter en bij aanschaf van een testo 570 set een testo 770-1 stroomtang). Testo stuurt het extra artikel per post naar de deelnemer. Een contante betaling is uitgesloten. Het recht op het extra artikel is niet overdraagbaar.
 6. Aansprakelijkheid
  De organisator is principieel niet aansprakelijk voor schade die tijdens de actie ontstaat, tenzij de organisator of door deze ingeschakelde personen de schade hebben veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, of een essentiële contractuele verplichting (kardinale verplichting) hebben geschonden. In geval van licht nalatige schending van kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot voorzienbare, bij dergelijke contracten horende schade. De aansprakelijkheid wegens schuld aan letsel voor leven, lichaam of gezondheid in geval van met voorbedachte rade verzwijgen van gebreken blijft onaangetast. De aansprakelijkheid volgens de wet inzake productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
 7. Gegevensbescherming
  De over de deelnemers in het kader van de actie verkregen gegevens worden voor het afhandelen van de actie verzameld, opgeslagen en gebruikt. In de privacyverklaring op https://www.testo.com/nl-NL/company/company_legal_privacy_policy staan de volledige privacy beleidslijnen voor het verkrijgen van toepassingsspecifieke informatie.
 8. Overige
  Voor deze deelnamevoorwaarden geldt de Nederlandse wetgeving met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag.

 

* deelnemende dealers: Aircovent en Beijer-ECR