testo 316i – gewoon SMART

Ideaal als u lekkages bij gasaansluitingen wilt uitsluiten of lokaliseren – uitgerust met een enkelvoudige stoplicht-led op de kop en een zelfverklarende balkenschaal. Bovendien kunnen ppm-waarden en zelfs %LEL (onderste explosiegrens) met de app worden opgevraagd en gedocumenteerd.

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact