Een keer meten, drie keer besparen

Sustainability-2022-Landingpage-KV-2560x1000.jpg
Sustainability-2022-Landingpage-KV-960x560.jpg

1x meten -
3x besparen!


Bespaar energie en emissies
- en daarmee enorme kosten!
Goed voor uw onderneming en ons milieu.

Met emissie-meetinstrumenten van Testo.

Rookgastest ter optimalisatie van verbrandingsprocessen

Hoe efficiënt is uw verbrandingsproces? Met meetinstrumenten van Testo kunnen de karakteristieken van het rookgas eenvoudig en snel worden bepaald. Op basis hiervan kunt u het proces optimaliseren, om het milieu te ontlasten en drie keer te besparen: op energie, uitstoot en kosten.

Energiebehoefte en wereldwijde duurzaamheid

Klimaatbescherming heeft de hoogste prioriteit en het bereiken van de doelstellingen van Parijs maakt in veel ondernemingen al deel uit van de bedrijfsstrategie. Tegelijkertijd gelden in veel landen steeds strengere wettelijke voorschriften. De reductie van de CO₂-uitstoot blijft in veel sectoren echter een enorme uitdaging. Waar voor processen hoge temperaturen nodig zijn worden tot dusver nog steeds fossiele brandstoffen gebruikt.

Sustainability
Sustainability

Emissies: ecologie en economie

Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door gassen in de atmosfeer van de aarde. Zoals bekend speelt kooldioxide (CO2) dat bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat, hierin de grootste rol.

Hoe meer warmte er uit één eenheid brandstof wordt gewonnen, hoe lager de relatieve CO2-uitstoot. Het optimale functioneringsbereik van een stookinstallatie wordt bepaald aan de hand van de luchtovermaat: hoe kleiner, hoe efficiënter.

De optimale verbranding wordt in de regel bereikt als voldoende luchtovermaat en daarmee zuurstof voor de volledige verbranding voorhanden is, maar de luchtovermaat tegelijkertijd naar boven toe iets wordt begrensd zodat er zo weinig mogelijk heet rookgas en daarmee warmte-energie wordt uitgestoten in de atmosfeer.


Emissions: Ecology and economy

Een centrale voorwaarde voor het optimale rendement is de analyse van het rookgas met een nauwkeurige bepaling van het percentage O2, CO en CO2. Met deze waarden wordt de luchtovermaat berekend. De ervaring leert dat bij één procentpunt minder luchtovermaat het rendement van een verbrandingsinstallatie met één procent toeneemt.

Bij maandelijkse brandstofkosten van 15 miljoen euro voor een gemiddelde energiecentrale kan dus wel 150.000 euro bespaard.

Sustainability-2022-Landingpage-KV-Money&Leaf-2000x1500.jpg

Daarbij komt nog de besparing op de benodigde emissierechten. Deze worden – ook politiek gemotiveerd – in de toekomst steeds duurder.

Als eenheid voor de emissierechten geldt de ton CO2-equivalent (t CO2e).

In 2021 kon een bruinkoolcentrale met 500 MW vermogen en een jaarlijkse uitstoot van ca. 3,8 miljoen t CO₂ bij een reductie van de CO₂ uitstoot van 1% bijvoorbeeld ca. 2 miljoen euro besparen.


co2-emissierechten
Kostencalculatie
Cementfabriek

Emissiemeting voor optimaal verbrandingsproces

Precieze kennis van de bestanddelen in het rookgas en van de luchtovermaat in het rookgas vormt de basis voor de optimale instelling van het verbrandingsproces.

Met de mobiele rookgasanalysers testo 340 and testo 350 kunt u de precieze waarde meteen meten. De flexibele meting kan ook naast vaste meetsystemen worden ingezet om een gedifferentieerde kijk op de rookgaswaarden mogelijk te maken en snel te kunnen reageren op bijzondere situaties.

Hoe werkt de meting?

De compacte rookgasanalysers testo 340 en testo 350 kunnen op elke willekeurige meetplek worden ingezet. Met de bijpassende sondes en sensoren meten ze de relevante rookgaswaarden en laten deze op het overzichtelijke display in duidelijke tekst zien. Typische toepassingen zijn branders, industriemotoren, gasturbines, thermische processen, energiecentrales en staal- en cementfabrieken.

Overtuig u zelf:

testo 340 toepassing

testo 350 toepassing

Klanten delen hun ervaring - Brander onderhoud bij Ammerlaan door Vitotherm

Bespaar NU!

Een keer meten, drie keer besparen: met procesoptimalisatie op basis van de rookgasanalyse reduceert u energieverbruik, emissies en kosten. Een eenmalige investering voor een blijvende besparing. Vraag onze experts vandaag nog naar de optimale configuratie voor uw proces!

testo 340 - rookgasanalyser voor de industrie

De testo 340 is het ideale handmeetinstrument voor de industriële rookgasanalyse. Het compacte ontwerp gekoppeld aan de betrouwbare techniek biedt maximale mobiliteit, bijv. bij internationale servicebeurten of bij de inbedrijfstelling en controlemetingen van installaties voor stoken en energie opwekken.

testo 340

testo 350 - emissiemeting voor maximale eisen

Optimaal voor een professionele rookgasanalyse en industriële emissiemeting: de rookgasanalyser testo 350 kan diverse meet- en analysetaken aan, overtuigt op de lange termijn door zijn ontwerp dat industriële toepassing mogelijk maakt en is ook geschikt voor complexe gegevensregistratie.

testo 350

HEEL SIMPEL GEMAKKELIJK GEMAAKT!

Hebt u geen tijd voor lastig gedoe bij het wisselen van sensoren? Geen probleem! We laten u zien hoe u zelf in de dagelijkse praktijk een sonde kunt vervangen - gemakkelijker gaat het niet!

testo 340 sensorwissel

testo 350 sensorwissel

Dat is voor u misschien ook interessant!

Maak uw industriële installaties en gebouwen nog efficiënter. De nieuwe wonderen van efficiëntie: testo 300 NEXT LEVEL en testo 316.

testo 300 NEXT LEVEL

Brochure:
1x meten, 3x besparen!
 

Brochure:
NU energie besparen!