Het HACCP concept – principes en achtergronden

HACCP
In the 1950s, the race into space between the USA and the Soviet Union was in full swing. And once Moscow produced the Sputnik in 1957, the Americans launched their peak planning stage for a manned space flight. One important aspect of this project was food safety in space. The food had to be 100% safe - anything else could have catastrophic consequences.

Pillsbury – de uitvinder van HACCP

Om veilig astronautenvoedsel te ontwikkelen werkte de NASA nauw samen met het voedingsconcern Pillsbury. Dit gebruikte voor deze taak een reeds bestaand concept van het Amerikaanse leger. Doel hiervan was het, fouten op voorhand te vermijden, in plaats van deze later te ontdekken en ze dan op te lossen. Daaruit vloeide HAACP voort.  Het raakte snel geïntegreerd en werd in 1985 – 16 jaar na de succesvolle landing op de maan – wereldwijd toegepast. 

Wat betekent HACCP?

 • HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points (gevarenanalyse en kritische controlepunten).
 • HACCP is een internationaal bindend kwaliteitsmanagementsysteem voor levensmiddelen. 
 • De HACCP richtlijnen schrijven voor dat een bewijs van naleving van de temperaturen een absolute vereiste is.
 • Het naleven van de HACCP voorschriften wordt in veel landen streng gecontroleerd.
 • Daarbij gaat het om preventieve maatregelen bij de gevarenanalyse en om kritische controlepunten in de procesketen.
 • Het HACCP controlesysteem legt temperatuur-limieten vast voor alle producten.
 • Testo-meetinstrumenten helpen u bij het waarborgen van de voedselveiligheid en het naleven van de HACCP voorschriften.

De 7 HACCP principes

1. Gevarenanalyse (Hazard Analysis)
 
2. Kritische controlepunten (Critical Control Points)
 
3. Grenswaarden
 
4. Continue bewaking
 
5. Corrigerende maatregelen
 
6. Documentatie
 
7. Regelmatige verificatie
HACCP

Measuring instruments for gastronomy

Of het nou een kleine bistro is of een grote eetgelegenheid: alle gastronomische bedrijven moeten in de omgang met levensmiddelen de HACCP regels in acht nemen. Naast het bereik hygiëne is ook kiemvrijheid een belangrijk punt. Bij het omzetten van het HACCP concept speelt de temperatuurbewaking een belangrijke rol. Daartoe staan verschillende meetmethoden ter beschikking.

Solutions for Restaurant Chains

Solution Catering

Measuring instruments in the cold chain

Measuring instruments from Testo have for years been in use along the entire cold chain. In incoming goods, storage and during transport, our thermometers, pH measuring instruments, data loggers, measurement data monitoring systems contribute to ensuring food safety and adhering to legal stipulations and norms.

Solutions for Retail Chains

Solution Retail Chain

Meettechniek voor het naleven van HACCP richtlijnen

Eisen aan de voedselproductie

 • Nauwkeurige meting, op locatie gedocumenteerd.
 • Waarborgen van kwaliteit en versheid.
 • HACCP naleven met geschikte meettechniek

Eisen aan supermarkt en handel

 • Het hoofd koel houden, temperatuur registreren.
 • Consequente bewaking van de koelketen.
 • HACCP naleven met geschikte meettechniek

Eisen aan keuken, horeca en catering

 • Hoog niveau, hoge tijdsdruk.
 • Bewaking en documentatie.
 • HACCP naleven met geschikte meettechniek

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!

HACCP-richtlijnen naleven? Heel simpel met meettechniek en vakkennis van Testo.

Voedsel is een kwestie van vertrouwen. Klanten gaan er heel vanzelfsprekend van uit dat het veilig en kwalitatief in orde is. Dit plaatst de voedingsbranche natuurlijk voor flinke uitdagingen: waar moet ik op letten? Welke meettechniek is aan te bevelen? En wie informeert me over nieuwe regelgeving die mijn dagelijkse business betreft? Gelukkig staat Testo u hierin met raad en daad, met expertise en uiteraard met de passende meettechniek bij.
HACCP certification

Meettechniek voor voedselbeschermers

De beste vakkennis heeft natuurlijk geen zin als u niet ook over de passende meettechniek beschikt om hetgeen u hebt geleerd ook toe te passen in de dagelijkse praktijk. Testo-meetinstrumenten voor levensmiddelen werden ontwikkeld om u op een betrouwbare manier te ondersteunen bij uw werk met levensmiddelen. Want wij kennen de grote uitdagingen en kleine details van deze toepassingen en hebben onze producten precies daarop afgestemd. Of het nou vochtigheidsmeters, steekthermometers of frituurolietesters betreft – levensmiddelen-meetinstrumenten die onze fabriek verlaten, zijn degelijk, bestendig, beschermd tegen water en beschikken over de relevante certificaten en goedkeuringen.