Whitepaper besmettingsrisico’s in de gezondheidszorg inperken

In gezondheidsinstellingen zijn de eisen aan het bewaken van klimaatparameters bijzonder hoog. Dit geldt voor ziekenhuizen, ambulante operatie- of dialysecentra net zo als voor dokterspraktijken of de productie- en opslaglocaties voor geneesmiddelen. Naast het garanderen van de thermische behaaglijkheid ter ondersteuning van een goede werkomgeving en genezingsprocessen van de patiënten gaat het er met name ook om, schadelijke stoffen af te voeren en personeel en patiënten te beschermen tegen besmetting.

Alleen door een goed gepland en betrouwbaar onderhouden HVAC-systeem kan men optimale omgevingsvoorwaarden creëren en de concentratie van vreemde aerosolen in de binnenlucht zoals virussen of schadelijke stoffen voorkomen. Daarbij beïnvloedt een HVAC-systeem al naargelang de classificatie van de betreffende ruimte tevens verschillende klimaatparameters. Daartoe behoren luchtdebiet, turbulentiegraad, druk, vochtigheid, temperatuur, CO2, geluid en licht. De gewenste en de daadwerkelijke werking van de installatie met het oog op de relevante parameters moet regelmatig met moderne meettechniek gecontroleerd worden.

Slordig of niet onderhouden HVAC-systemen kunnen het binnenklimaat negatief beïnvloeden en zelfs bijdragen tot een groter besmettingsgevaar. Dit dient men met name in tijden van crisis zoals bij de wereldwijde Covid-19-pandemie goed in de gaten te houden. Juist wanneer ruimtes ter vergroting van de capaciteit opeens een andere bestemming krijgen, dient men de bijzondere luchttechnische eisen ondanks de zeer dynamische situatie in de gaten te houden en met exacte meettechniek te controleren of ze wel geschikt zijn en goed functioneren.

Kom in deze whitepaper te weten, ...

... welke parameters de luchtkwaliteit beïnvloeden en hoe u deze meet

... welke eisen aan moderne meettechniek worden gesteld als het gaat om infecties

... hoe u de gezondheid van personeel en patiënten proactief beschermt

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

Wilt u de hele whitepaper lezen? Registreer u dan nu meteen voor de download.

Help

847b6fdad22add41916a492142cccc3de82c52d7
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging
healthcare-2020-Whitepaper-2000x1500-EN.jpg