Met koude-meettechniek van Testo dubbel profiteren

Als u vóór 30-06-19 bij deelnemende dealers een digitale manifolds set  testo 550 of testo 557 koopt, ontvangt u gratis een hoogwaardige multitool van Wera ter waarde van 55 euro; (adviesprijs).

Op die manier voert u niet alleen de service aan koelsystemen sneller en eenvoudiger uit, maar hebt u ook een handig multifunctioneel gereedschap altijd bij de hand.

testo 550 set / testo 557 set
Wera multitool

Deze dealers doen mee aan de actie!

Deze hoogwaardige multitool zou al snel van u kunnen zijn

  • 6 bits met handige kleurcode – ook geschikt voor elektrisch gereedschap
  • Snelwisselhouder en bajonetkling
  • Kraftform handvat met uitglijbescherming en geïntegreerd magazijn
  • Merkkwaliteit Made in Germany
Wera multitool
Wera Kraftform Kompakt
Wera Kraftform multitool
Testo Koude-Actie

In 3 stappen naar uw multitool

1. testo 550/testo 557 in set kopen

Koude-meettechniek Testo
Koop bij een van de deelnemende dealers een van de twee sets.

2. Registreren en factuur opsturen

Koude meetinstrumenten digitaal
Registreer u op deze pagina en stuur vervolgens een kopie van de factuur per e-mail naar Testo.

3. Genieten van professioneel gereedschap

Meettechniek koelsystemen
De Wera-multitool krijgt u gratis met de post toegestuurd.

Hier kunt u zich registreren

Help

222420083f15f07a5d654a2bdd24d6984e513739
Bevestigen
Form ingediend
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging

Deelnamevoorwaarden voor de speciale actie ‘Testo koude- resp. voorjaarspromotie 2019

De hier volgende voorwaarden gelden voor deelname aan de Testo koude- resp. voorjaarspromotie 2019 (‘Actie’).

1. Organisator
De actie wordt georganiseerd door Testo SE & Co. KGaA, Testo-Strasse 1, 79853 Lenzkirch (‘Organisator’). De praktische uitvoering van de actie is in handen van bureau Riek, direkt Marketing Consulting GmbH, Siemensstr. 10-12, 61352 Bad Homburg (‘Bureau’), in opdracht van de organisator.

2. Voorwerp van de actie
Voorwerp van de actie is het toekennen van een extra artikel bij aanschaf van een van de Testo meetinstrumentensets testo 557 of testo 550 (‘Actie-instrumenten’) en het daaropvolgende opsturen van de actiecode samen met een kopie van de factuur of leveringsbon.

3. Deelnamebevoegdheid
Bevoegd om deel te nemen zijn natuurlijke personen die in Nederland wonen (‘Deelnemers’). Medewerkers van de organisator, gelieerde bedrijven en andere bedrijven die betrokken zijn bij opzetten en uitvoeren van de actie, alsmede hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname. Deelname is pas mogelijk vanaf 18 jaar.

4. Deelname aan de actie
Om deel te nemen aan de actie moet de deelnemer in de periode van 1 april 2019 tot 30 juni 2019 in eigen naam of in naam van een bedrijf een actie-instrument kopen bij een deelnemende dealer in Nederland. Vervolgens moet de deelnemer zich registreren op www.testo.com/promotion en ontvangt een actiecode per e-mail. Deze actiecode moet uiterlijk op 31 juli 2019, samen met een kopie van de factuur of leveringsbon voor het actie-instrument, per e-mail worden verzonden naar promo@testo.com. Met de overdracht van de actiecode gaat het risico van verlies over op de deelnemer en accepteert de deelnemer deze deelnamevoorwaarden. Elke deelnemer kan per gekocht actie-instrument slechts één keer deelnemen aan de actie. Bij meervoudige deelname met verschillende of meerdere adresgegevens en bij andere pogingen tot manipulatie wordt de deelnemer onmiddellijk uitgesloten van de actie. Voorwaarde voor registratie en dus voor deelname aan de actie is dat men akkoord gaat met het ontvangen van toepassingsspecifieke informatie per e-mail. Elke deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn e-mailadres voor dit doel. Dit betekent dat het recht op een extra artikel vervalt als dit op dat moment nog niet is geleverd. Zonder registratie kan het extra artikel (zie punt 5) tegen betaling worden verkregen bij de gereedschapshandel.

5. Extra artikel
Na controle van de bevoegdheid tot deelname ontvangt elke bevoegde deelnemer een extra artikel in de vorm van een gereedschap (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1). Het bureau stuurt het extra artikel per post naar de deelnemer. Een contante betaling is uitgesloten. Het recht op het extra artikel is niet overdraagbaar.

6. Aansprakelijkheid
De organisator is principieel niet aansprakelijk voor schade die tijdens de actie ontstaat, tenzij de organisator of door deze ingeschakelde personen de schade hebben veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, of een essentiële contractuele verplichting (kardinale verplichting) hebben geschonden. In geval van licht nalatige schending van kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot voorzienbare, bij dergelijke contracten horende schade. De aansprakelijkheid wegens schuld aan letsel voor leven, lichaam of gezondheid in geval van met voorbedachte rade verzwijgen van gebreken blijft onaangetast. De aansprakelijkheid volgens de wet inzake productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

7. Gegevensbescherming
De over de deelnemers in het kader van de actie verkregen gegevens worden voor het afhandelen van de actie verzameld, opgeslagen en gebruikt. In de privacyverklaring op https://www.testo.com/nl-NL/company/company_legal_privacy_policy staan de volledige privacy beleidslijnen voor het verkrijgen van toepassingsspecifieke informatie.

8. Overige
Voor deze deelnamevoorwaarden geldt de Duitse wetgeving met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag.