Efficiënter onderhoud van koelsystemen door digitale manifolds van Testo.

Digitale techniek is intussen doorgedrongen tot alle domeinen van ons bestaan en vereenvoudigt ons dagelijks leven op allerlei manieren. Ook aan de koelingsbranche is zij niet ongemerkt voorbijgegaan. Toch zijn analoge manifolds in de koudetechniek nog steeds zeer wijdverbreid.

Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, want volgens talrijke studies is tot 74 % van alle koelsystemen verkeerd ingesteld vanwege de analoge meetmethode*. Dit is niet te wijten aan de professionele kwalificaties van de koeltechnici, maar een gevolg van de gebrekkige nauwkeurigheid en beperkte mogelijkheden van de nog steeds zo vaak gebruikte analoge manifolds.

 

* Bron: bijv. Energie Star Studie, www.energystar.gov

Neem contact op!

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Contact

De uitdaging.

De taken in de bouw van koelinstallaties zijn zeer gevarieerd en reiken van projectontwerp en planning tot installatie en inbedrijfstelling tot aan onderhoud en reparatie van koelsystemen, airco’s of warmtepompen. Om er zeker van te zijn dat een installatie functioneert, moet de technicus altijd goed kijken naar de juiste druk en temperatuur van het koudemiddel en vooral naar de oververhitting en onderkoeling van het systeem. Aan de hand van deze parameters kan het werkpunt worden bepaald en kan een uitspraak worden gedaan over de veiligheid en het rendement van een installatie. Als de technicus bij al deze uiteenlopende taken een analoge manifold gebruikt, dan zijn zijn grenzen snel bereikt. Deze meet namelijk alleen de hoge en de lage druk van een koelsysteem. Voor elke verdere meting, bijv. van de temperatuur, is al een extra meetinstrument nodig. De omslachtige omgang met het instrument, de tijd die nodig is voor een meting en te veel ruimte voor interpretatie bij het registreren van de meetresultaten doen de rest. Het gevolg: niet efficiënt ingestelde installaties en extra kosten voor de klant.
Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P1-2000x1500.jpg

De oplossing.

Moderne manifolds zoals de testo 570 voldoen aan alle dagelijkse eisen van de koelingsbranche. Hier worden verschillende bedrijfsparameters met slechts één instrument gemeten. Snel en eenvoudig zijn bijvoorbeeld zowel de druk- als de temperatuurwaarden te zien. Verder zorgen in de regel twee temperatuuringangen ervoor dat tegelijkertijd de oververhitting en onderkoeling van het systeem worden berekend. Veel digitale manifolds helpen bovendien met behulp van een geïntegreerde vacuümmeting bij het evacueren van de installatie. Tevens is het mogelijk om een temperatuurgecompenseerde lektest uit te voeren. Daarnaast zijn bijna alle gangbare koudemiddelen standaard opgeslagen in het instrument. Modernere instrumenten maken zelfs het opslaan en evalueren van gegevens op de pc mogelijk door middel van speciale software, of printen van het meetrapport direct ter plaatse bij de klant. De multifunctionaliteit van digitale manifolds biedt dus aanzienlijke voordelen bij de bediening en maakt daardoor snel en efficiënt werken op locatie mogelijk.
Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P2-2000x1500.jpg

Het voordeel voor de klant.

Tegen de achtergrond van de huidige discussie over het verhogen van de energie-efficiëntie van technische installaties en het terugbrengen van de CO2 uitstoot speelt de nauwkeurigheid van meetresultaten een steeds belangrijkere rol. Hoogste tijd dus om de analoge manifold te vervangen door een digitale. Zo’n manometerunit kan namelijk nooit een volledig beeld geven van de toestand van een koelsysteem. Hoe nauwkeuriger de meetresultaten echter zijn, des te betrouwbaarder kunnen de werkpunten en dus de energie-efficiëntie van een systeem worden bepaald. De potentiële besparing op de energiekosten loopt op tot wel 12%*. De koeltechnicus bespaart niet alleen de klant, maar ook zichzelf tijd en geld. En hij kan er en passant ook nog eens zeker van zijn dat zijn werk kwalitatief 100% in orde is.

 

* Bron: bijv. Energie Star Studie, www.energystar.gov

Subpage-Digital-manifolds-testo-557-P3-2000x1500.jpg