De certificeringen van de Testo SE & Co. KGaA

Als producent van hoogwaardige meet- en testinstrumenten stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van onze producten, processen en diensten. Alleen op die manier kunnen wij ons belangrijkste doel bereiken: de verwachtingen van onze klanten begrijpen en overtreffen. Want onze klanten vormen de maatstaf voor kwaliteit bij Testo. Ons kwaliteitsbewustzijn laten we door regelmatige audits certificeren, net als ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteitsmanagement op het hoogste niveau: certificering volgens ISO 9001:2015

  • ISO 9001:2015 is nationaal en internationaal de meest verbreide norm voor kwaliteitsmanagement
  • Hij staat voor een permanent verbeteringsproces in de onderneming en voor kwaliteit op het hoogste niveau
  • Met de ISO 9001:2015 certificering kon de interne kwaliteitsstandaard bij Testo eens te meer worden verhoogd